Cụ Bà Nguyễn Thị Phu

Pháp Danh Quảng Diệu Thê

1928 - 2014

 Thân mẫu Chị Vũ Thiên Kim QGNT71, Vũ Thiên Hương, Vũ Quốc Tuấn và Vũ Quốc Minh

 

 

Gia Đình QGNT Bắc Cali kính viếng

 

 

 


Chân thành Cảm Tạ thầy Nguyễn Lộc Thọ và Mai viết Khánh cùng tất cả bạn học thân thương QGNT đă viếng linh cửu, gởi hoa, email, gọi phone... chia buồn cho sự vĩnh viễn ra đi của Má tôi là bà Nguyễn thị Phu .

Trong lúc bối rối, xin niệm t́nh tha thứ nếu có điều sơ sót.

Tang gia đồng Cảm Tạ

Vũ Thiên Kim
Vũ Quốc Tuấn
Vũ Quốc Minh
Vũ Thiên Hương

 

 

 

Xin thông báo cùng ACEQ : 

 

Thân mẫu của các anh chị Vũ Thiên Kim (Q71), Vũ Thiên Hương, Vũ Quốc Tuấn & Vũ Quốc Minh vừa qua đời.

Cụ Bà Nguyễn Thị Phu, pháp danh Quảng Diệu Thê, sanh ngày 10-28-1928, mất ngày hôm nay 5-26-2014 lúc 1:20 chiềụ tại San Jose, California.

 

 

Chương Trình Thăm Viếng:

 

Thứ năm 5-29-14 lúc 11-2:00pm


Thứ sáu 5-30-14 lúc 5-9:00pm


Thứ bảy 5-31-14 di quan lúc 10:00am

 

tại:


Lima- Campagna- 

1315 Hollenbeck Ave
Sunnyvale, CA 94087 

 


 

 
  

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

alt

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng chị Vũ Thiên Kim, chị Vũ Thiên Hương, anh Vũ Quốc Tuấn, anh Vũ Quốc Minh và toàn thể Tang Quyến .

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà
Quảng Diệu Thê Nguyễn thị Phu sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc .

BCH gdQGNT

 

 

 

Xin  Thành Tính Phân Ưu  cùng chị Vũ Thiên Kim, chị Vũ Thiên Hương, anh Vũ Quốc Tuấn,  anh Vũ Quốc Minh và toàn thể tang quyến . 
Xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho hương linh cụ sớm tiêu diêu  về miêǹ tịnh độ.

 

Minh Phượng

 

 

Được tin thân mẫu cuả chị Vũ Thiên Kim QGNT71 là Cụ Bà Nguyễn Thị Phu, pháp danh Quảng Diệu Thê, sanh ngày 10-28-1928, mất ngày hôm nay 5-26-2014 lúc 1:20 chiềụ

Thành kính chia buồn cùng chị Thiên Kim cùng toàn tang quyến.

Mai Viết Khánh và Gia Đ́nh

 

 

Thành kính chia buồn đến gia đ́nh chị Thiên Kim cùng tang quyến. Nguyện xin mười phương chư Phật tiếp dẫn hương linh cụ bà được tiêu diêu miền cực lạc.
Dịu Hiền (QTH)Thành kính chia buồn cùng chị Thiên Kim và tang quyến.
Xin nguyện cầu cho hương linh cụ sớm siêu thoát miền tịnh độ.
Thành Lâm. Q.TH


Thành Kính Phân Ưu cùng Chị Thiên Kim và toàn Tang Quyến.
NTP


Thành kính chia buồn cùng Chị Thiên Kim và Tang Quyến .
Nguyện cầu Cụ Bà sớm tiêu diêu Miền cực lạc .
Loan Lê .THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CHỊ THIÊN KIM VÀ GIA Đ̀NH
Trần Tuấn Anh


Xin chia buon cung chi TKim cung tang quyen
dna

 

Kính gửi lời Chia buồn đến Chị Thiên Kim cùng tang quyến.
MạnhLân.


Thanh kinh phan uu cungThien Kim va gia dinh
Song & Bang


Thanh kinh Phan uu cung Thiên Kim va Vu Quoc Tuan Gia dinh Si TuầnThanh kinh phan uu den chi Thien Kim va Gia dinh
Cuc Tran Q75Thành kính phân ưu cùng gia đ́nh Thiên Kim.
Cầu nguyện hương linh cụ b́nh an nơi cơi vĩnh hằng .
Thu Tâm


Tha`nh ki'nh chia buo^`n cu`ng chi. Thie^n Kim, ba.n Thie^n Hu*o*ng va` tang quye^'n. Nguye^.n ca^`u hu*o*ng linh cu. ba` so*'m an nghi? no*i co~i vi~nh ha(`ng.
Kim Oanh, Die^.p


Thành Kính Phân Ưu cùng chị Thiên Kim và Tang Quyến. Nguyện xin hương linh cụ bà Hoàng Diệu Thê Nguyễn thị Phụ về nơi bình an vĩnh hằng.
GĐ Phạm Văn Oanh


Xin được chia xẻ mất mát lớn trong đời cùng bạn Thiên Kim
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang quyến
LKH. Q71


Thành kính chia buồn cùng chị Thiên Kim cùng toàn thể tang quyến .
Nguyện cầu cho Hưng linh cụ bà Nguyễn thị Phụ sớm dươjc an nghỉ nơi cơi vĩnh hằng.
Mơ Đỗ


Thành Kính Phân Ưu ,
Xin chia buồn đến chị Thiên Kim ,anh Quốc Minh cùng tang quyến,
Như Huỳnh,

 

Thanh Kinh Phan Uu Cung Chi Thien Kim va Tang Quyen. Xin Gop Phan Cau Nguyen Huong Linh Cu Ba Som Duoc Sieu Thang Noi Chon Vinh Hang.   Thay Nguyen Loc Tho
 


Tha`nh ki'nh chia buo^`n cu`ng chi. Thie^n Kim va` tang quye^'n. nguye^.n ca^u` linh ho^`n cu. ba` so*'m ve^` Thie^n Da`ng
Nguyen xuan Dung~

 

 

Xin thành kính phân ưu cùng gia đ́nh chị Thiên Kim.
Cầu mong hương hồn Bác sớm phiêu diêu miền cực lạc.
Le MNguyet

 

 

Tha`nh ki'nh chia buo^`n cu`ng chi. Thie^n Kim va` tang quye^'n. nguye^.n ca^u` linh ho^`n cu. ba` so*'m ve^` Thie^n Da`ng
Tai`Tra^`n, Khanh Vu~


Thành Kính gởi lời chia buồn đến chị Thiên Kim và toàn thân quyến.
Cầu nguyện cho hương hồn Cụ Bà sớm về chốn an nhàn.
Thanh Nguyễn


Thành Kính chia buồn đến Chị Thiên Kim cùng Gia Đ́nh
Định Lê

 

 

Thành Kính Phân Ưu

Xin gởi lời Thành Kính Chia Buồn tới Gia Đ́nh Chị Thiên Kim và Tang Quyến. Nguyện Cầu Hương Linh Bác Sớm về Cơi Vĩnh Hằng.

minhnguyen

 

 

Thành kính phân ưu đến Chị Thiên Kim và gia đ́nh
Đỗ Hoa Q73

 

Chia buồn cùng chị Thiên Kim, Cầu xin anh linh cụ bà sớm siêu thoát.

levanthe

 

 

Thanh that chia buon toi chi Thien Kim va gia quyen.
Pho Thinh Truong Q71

 

 

Thành kính phân ưu cùng chị Thiên Kim và tang quyến.
Nguyện xin cho linh hồn cụ Bà sóm về cơi vĩnh hằng.
Vui

 

Xin chia buon muon den Thien-Kim. Cau xin Huong Linh cua Bac som tieu dieu ve mien cuc-lac. Bich-Yen va gia-dinh

 

Thành Kính phân ưu cùng Thiên Kim và tang quyến.
Cầu xin hương hồn Bác sớm về cơi vĩnh hằng.
Đào Dung


Xin Thành Thật Chia Buồn cùng GĐ chị Thiên Kim .xin càu nguyện cho Hương Hồn cụ Bà sớm về nơi miền cực lạc
Thanh Sai gon

Xin chia buồn cùng Thiên Kim và tang quyến.
Nguyện cầu Hương hồn cụ Bà sớm an nghỉ nơi cơi Vĩnh Hằng
vuhuyen và gia đ́nh

  

alt