Chị Lê thị Ngọc Dung, Q75 nội trú

Cựu Học Sinh Trung HọcQuốc Gia Nghĩa Tử Saigon                                                                                                                                                   

 

 

Tin Buồn

Vừa nhận được tin buồn
Chị Lê thị Ngọc Dung, Q75 nội trú, sinh năm 1957

Đă từ trần ngày 4 tháng 7 năm 2016
Hưởng dương: 59 tuổi .

Xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến.
Xin góp lời nguyện cầu cho hương linh Chị Lê thị Ngọc Dung,sớm được thảnh thơi nơi cơi Phật

Minh Phượng

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 


thanhkinhphanuu3.jpg


Xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng gia đ́nh chị Lê thị Ngọc Dung .
Nguyện cầu Chư Phật tiếp dẫn hương linh chị chóng về miền Tịnh Độ .
BCH gdQGNT

 

Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bạn Lê Thị Ngọc Dung. Nguyện Xin Hương Linh Ngọc Dung Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn Oanh