Nguyễn Văn Minh , QGNT71

Cựu Học Sinh Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử Saigon                                                                                                                                                   

 

Tin Buồn

Được biết tin Anh NGUYỄN VĂN MINH Q71 vừa qua
đời.Linh cửu hiện quàn tại tư gia số 215 Lê Đại Hành
Q11.Di quan: thứ ba 07-06-2016.

Thành Kính Chia buồn cùng Tang Quyến cùng các AC nhóm Q71Nguyện cầu cho hương linh của Anh được chóng vào chốnthanh nhàn.
TMQVN
Ng Tri Phương

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


thanhkinhphanuu3.jpg


Xin thành kinh chia buồn cùng toàn tang quyến, và xin nguyện cầu
cho hương linh anh Nguyễn văn Minh sớm về chốn an nhàn
Minh PhượngXin chia buon cung tang quyen, cau nguyen cho anh Minh ve voi chua
levantheNGUYỄN VĂN MINH đă qua đời v́ bệnh ung thư gan
Nguyện xin Thiên Chúa quan pḥng dang tay đón nhận linh hồn
Phê rô an nghỉ đ̣i đời trên Thiên đàng. Amen
(Tin từ Trần Đức Nghĩa Q71)Xin gởi lời chia buồn đến toàn thân quyến. Cầu
nguyện cho hương hồn anh Nguyễn Văn Minh sớm siêu sinh về miền tịnh độ.

THÀNHKÍNH PHÂN ƯU
Thanh NguyễnThành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến. Nguyện Xin Hương
Linh Anh Minh Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn OanhXin chia buon Gia dinh và Tang guyen anh Minh , cau nguyen
huong linh duoc vang sanh ve CUC LẠC
Caodanghuan