Chị Ana Hoa Thị Nga

Cựu Học Sinh QGNT75


 


 

KÍNH BÁO TIN BUỒN

Tối nay,nhận được tin chị Anna Hoa Thị Nga đă qua đời,đang được quàn tại nhà ở quận 10
Khi đến nơi,đă thấy nhóm bạn 11A2 của chị (chị Mai, anh Tuy...) và có cả chị Kim Tuyến (trưởng ĐD Q75).Chị Nga đă chống chọi với bệnh tật gần 20 năm,nay phải chịu buông xuôi...
Cầu cho linh hồn Anna sớm được Chúa đón về.
TTTT/QVN


 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Anna Về Với Ngài.
GĐ Phạm Văn Oanh

Cứ từng khắc...từng khắc, lại có sự đổi thay!
Xin tạo hoá ít ban cho sự chia ĺa!
Vô cùng thương tiếc bạn đồng môn Viện Q, Việt Nam.
LT

Xin chia Buồn cùng tang quyến, nguyện cầu cho linh hồn Anna sớm vào nước thiên đàng.
Binh Minh

Xin chia buồn cung gđ cầu nguyện Anna sớm về đất Chúa.
Cuc Nguyen Truong


Thành kính phân ưu. Nguyện xin linh hồn Anna sớm về nước Chúa .

David Nguyễn Hè Q73.

Thành Kính chia buồn cùng Tang Quyến.
Cùng Cầu xin Chúa thương đón nhận Linh hồn ANNA vào nước hằng sống của Người.
Ng Tri Phương