Lê  Đức Thành 

Cựu Học Sinh QGNT Huế 


KÍNH BÁO TIN BUỒN


Kính thông báo: Anh LÊ ĐỨC THÀNH, cựu học sinh K1 Q. Huế đă tạ thế sau một cơn bạo bệnh. Toàn thể ACE Q.Huế và nhóm bạn K1 xin báo tin buồn và chia buồn cùng tang quyến. Cầu mong linh hồn Anh sớm an lạc trong chốn Niết Bàn. Nam mô A Di Đà Phật.
 

 

 

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang quyến
KH QSG


Xin chia buồn cùng tang quyến và Q Huế, xin cầu nguyện cho linh hồn anh Thành.
levanthe


Chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Le Đức Thành sớm về cơi niết bàn.
NL Q75


Xin được chia buồn đến gia đ́nh anh Lê Đức
Thành và gdQ Huế.
Cầu cho anh sớm về cơi phúc.
Dũng


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. Xin chia
buồn cùng tang quyến và ACE Q Huế.
LT Q75.

Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Bạn Lê Đức Thành Và Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Bạn Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn OanhXin goi loi chia buồn den' Gia dinh anh Thanh. Ngọc Anh' QDN

Thành kính phân ưu với tang quyến và Q Huế.
Thân,
DDD

Xin chia buồn cùng gia đ́nh bạn Lê Đức Thành. Cầu nguyện cho hương hồn bạn hướng về cơi Phật.
Kim Sơn Q 71 SG