Cụ Bà Thân Mẫu anh Trần Đình Diên


Cựu Học Sinh QGNT Huế, Đà Nẵng, Saigon

 

KÍNH BÁO TIN BUỒN


Chúng tôi vừa nhận được hung tin: thân mẫu của bạn Trần Đ́nh Diên - cựu học sinh K2 trường Trung Học Q. ĐN, Q.H và Q.SG - đă tạ thế tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Toàn thể ACE Q.H kính chia buồn cùng tang quyến và cầu mong linh hồn MẸ sớm siêu thoát trên cơi Niết Bàn.

T/m ACE Q.Huế.

VƠ ĐẠI LỢI

 

TH
ÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành Ḱinh Phân Ưu Cùng Bạn Trần Đình Diên Và Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Cụ Bà Thân Mẫu Bạn Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn OanhXin thành kính phân ưu cùng anh Trần Đ́nh Diên và toàn tang quyến .
Xin nguyện cầu hương linh Bác sớm siêu thăng về miền Tịnh Độ .
Minh PhượngThành kính phân ưu đến anh Diên và tang quyến
Cầu chúc cho Mẹ sớm được hưởng cơi phúc
DũngThành Kính chia buồn cùng A.Trần Đ́nh Diên va Tang Quyến
Cầu Hương linh Mẹ được siêu thoát cơi Niết bàn.
TM QVN
Nguyễn Tri Phương


Xin chia buồn cùng Diên
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến
Khánh Ḥa


Vô cùng thương tiếc bà mẹ Q.
Xin chia buồn đến tang quyến.
LT.