Trang Nhà quocgianghiatu.com

 

 

Designed by Ninh Quốc Bảo 73

 

 

                                                                                                                         

 

      

Viên chức và Nhân Viên:

Y sỹ Đại Tá Trương Khuê Quan - Viện Trưởng VGDQGNT
Trung Tá Bùi Trọng Chi - Phụ Tá Viện trưởng VGDQGNT
Trung Ta’ Nguyễn Hữu Thông – Hiệu trưởng THKTQGNT
Thầy Đỗ Trọng Huề - Hiệu Trưởng Trung Học QGNT Saigon

Thầy Bửu Trí - Hiệu Trưởng Trung Học QGNT Saigon

Thầy Phùng Ngọc Cảnh - Hiệu Trưởng Trung Học QGNT Saigon

Thầy Phạm Thanh Liêm - Hiệu Trưởng Trung Học QGNT Saigon 2013

Thày Hoàng Hữu Tiếu - Hiệu Trưởng Trung Học QGNT Huế.

Thầy Nguyễn Ích Xuân - Hiệu Trưởng QGNT Đà Nẵng

Thầy Tôn Thất Dương Kỳ - Hiệu Trưởng QGNT Đà Nẵng

Thầy Đặng Trần Dư - Hiệu Trưởng Trung Học QGNT và Trung Học Kỹ Thuật QGNT Saigon 2014

Bà Phan Thị Dần - Hiệu Trưởng Tiểu Học QGNT Biên Hòa 2014

Thầy Nguyễn Hoa - Hiệu Trường QGNT Huế - 2019

Thầy Nguyễn Hàn Tý - Giám Học Kỹ Thuật  QGNT Saigon 2018

 

Thiếu Tá Đinh Hợp
Thiếu Tá Lê Văn Út - Giám Thị
Đại Úy Nguyễn văn Vỹ - Trưởng Khu Nội Trú
Trung Úy Lưu Thế Huấn - Phân Khu Trưởng Nội Trú Nam
Ông Nguyễn văn Đường - Nhân Viên
Bà Vũ Thị Măo - Giám Thị
Ông Nguyễn văn Ḱnh - Tổng Giám Thị
Ông Vũ Đức Thiêm - Giám Thị
Ông Huỳnh Thanh Liên – Gia’m Thi
Ông Đỗ văn Tôn – Nhân viên Pḥng Hành chnh
Ông Lê văn Hạnh – Nhân viên Pḥng Tài Vụ
Bà Nguyễn thị Thu Ba – Giám thị Khu Nội Tr

Cô Nguyễn Thị Mộng Điềm - Nhân viên Thư Viện QGNT

Cô Nguyễn Thị Thanh - Giám thị

Cô Trần Thị Phùng - Giám Thị QGNT Saigon 2018

Ông Trần Văn Phiên - Giám Thị QGNT Saigon 2019

Cô Nguyễn Thị Huệ - Phân Khu Trưởng Khu Nội Trú Nữ QGNT Saigon

Chuẩn Tướng Trần Quốc Lịch - Bào Huynh Giáo Sư Trần Quốc Giám và Giáo Sư Trần Thị KIm Oanh 2021

Cô Đặng Thị Xa - Giám Thị Nội Trú QGNT Saigon 2022

Bà Nguyễn Thị Ngọ - Nhân Viên QGNT Saigon 1993

 

 

Giáo Sư:

Cô Cao Kim Nương - Âm nhạc
Cô Lưu Thị Lệ - Anh Văn
Cô Nguyễn Thi Thuật - Công Dân TH
Cô Hương - Vạn vật (hiền thê thầy Vũ Kim Chi)
Cô Bùi Thu Dung - Sử Địa

Cô Nguyễn Thị Hiếu - Toán, Công Dân

Thày Lê thiện Duyên
Thày Trần Văn Đắt - Pháp Văn
Thày Nguyễn Huy Quang - Công Dân
Thày Huỳnh Thanh Khiết - Hội Họa
Thày Thân Trọng Thắng


Thày Văn Bá
Thày Ngọc Minh
Thày Lâm Hữu Bàng - Pháp Văn
Thầy Trương Thế Khôi - Toán
Thầy Nguyễn Xuân Nghiên – Lý Hóa

Thầy Huỳnh Văn Ân - Pháp Văn 2009
Thầy Trần Quốc Giám - Sử Điạ
Thầy Đăng Mạnh Cường - Công Dân, Sử Địa
Thầy Đỗ Đại Thanh Vân - Giám học KT 2011
Thầy Nguyễn Cao Mỹ - Mỹ Thuật Họa

Thầy Bùi Dă - Việt văn và Pha’p văn
Thầy Bùi văn Đắc - Tổng Giám Thị KT
Thầy Phan Tấn Chữ - Điện tử
Thầy Hồ Văn Thành - Điện nhà
Thầy Nguyễn Duy Định – Anh văn


Thầy Nguyễn văn Hồng – Ly’ Ho’a KT
Thầy Ngô Đư’c Tựu – Tổng Gia’m Thị KT
Thầy Dương Xuân Lợi - Anh văn
Thầy Hoàng Vinh - Lư Hoá
Thầy Hoàng Đ́nh Lộc - Anh văn

Thầy Trẩn Hữu Tấn - Toán


Thầy Nguyên Sa Trần Bích Lan - Triết học

Thầy Huỳnh Hữu Luận – Việt văn
Thầy Hoàng Trọng Nồng - GS QGNT Đà nẵng
Thầy Phạm Đ́nh Khuyến – Toa’n

Thầy Lê Quan Tấn - Pháp văn 2012

 

Thầy Vũ Ngọc Vĩnh - Lý Hóa 2013

Thầy Diệp Vĩnh Tấn - Anh Văn

Thầy Lương Văn Liên - Sử Địa

Thầy Lê Thái Ất - Công Dân 2013

Thầy Vũ Viết Di - Anh Văn 2013

 

Thầy Hồng Quang Anh - Lý Hóa 2013

Thầy Phạm Nghệ - Âm Nhạc 2014

Thầy Huỳnh Minh Tâm - Tổng Hợp 2014

Thầy Nguyễn Mạnh Cẩm - Công Dân 2014

Thầy Phan Văn Bình - Pháp Văn 2014

 

Cô Nguyễn Kim Liên - Tổng Hợp 2014

Thầy Ngô Đức Hải - Kỹ Thuật 2015

Thầy Nguyễn Văn Xiêm - Anh Văn 2015

Thầy Nguyễn Đức Quảng - Tổng Hợp 2015

Thầy Nguyễn Thế Thọ - Kỹ Thuật 2016

 

Thầy Nguyễn Sơn - Toán  2016

Cô Nguyễn Thị Xuân Nga - QGNT Saigon  2017

Thầy Trần Văn Khoa - QGNT Saigon 2019

Thầy Đặng Văn Lâu - Sử Địa 2020

Thầy Nguyễn Tất Đạt - Anh Văn 1994

 

Thầy Trần Đình Thành - Anh Văn 2020

Cô Đặng Thị Thanh Long - Kỹ Thuật QGNT 2020

Cô Nguyễn Thị Nhung - QGNT Saigon 2021

Thầy Trần Ngọc Hồ - Giám Học QGNT Saigon - Hiệu Trưởng Tổng Hợp QGNT 2021

 

Cô Triệu Thị Chơi - QGNT Saigon 2021

Thầy Lý Công Chuẩn - Anh Văn 2021

Cô Nguyễn Thị Hường - QGNT Saigon 2021

Thầy Võ Đình Khoái - QGNT Saigon 2021

Cô Trần Thị Phương Khuê - QGNT Đà Nẵng 2022

 

Thầy Nguyễn Khánh Do - Toán - 2022

Cô Trần Thị Mai Hoa - QGNT Đà Nẵng 2022

Thầy Ngô Quang Chương - Anh Văn 2022

Thầy Nguyễn Văn Ngọc - QGNT Đà Nẵng 2022

Thầy Phan Đình Thưởng - QGNT Đà Nẵng 2022

 

Thầy Bùi Ngọc Khánh - Anh Văn 2022

Cô Trần Thị Kim Oanh- QGNT Saigon 2023

Thầy Nguyễn Huy Bảo - Sử Địa QGNT Saigon

Cô Trần Thị Liêm - Kỹ Thuật QGNT 2020

Thầy Nguyễn Hồng Xý - Sử Địa QGNT Saigon 2016

 

 

Nhớ Thương!

Sáu mươi năm bao biến đổi thăng trầm
Cứ dài ra ... tên những người đă khuất!
Từ sâu thẳm trong đời thường tất bật
Kư ức cuộn tṛn những nỗi nhớ thương

Thầy đấy, Cô đây, những buổi đến trường
Ngồi chung lớp khuôn mặt mờ dĩ văng
Có kẻ ra đi trong thời lửa đạn
Có người trầm ḿnh dưới đáy đại dương

C̣n bao nhiêu trong sinh tử lẽ thường
Xin cúi mặt nhớ về người quá cố
Năm mươi năm ḍng thác đời vẫn đổ
V́ người đă đi thương kẻ c̣n đây

Giọt nước mắt khô những ngón tay gầy
Xin giữ lại cho nhau t́nh thân ái
Đường trần thênh thang kẻ khôn người dại
Chỉ chữ t́nh mấy ai đếm ai đong ...

TN

Tưởng Niệm

Nửa thế kỷ biển dâu thay đổi
Mất bao người? đời vẫn lặng trôi...
Ước mơ xưa triền miên sóng vỗ
Chỉ c̣n đây thương nhớ xa xôi


Thầy bạn xưa cũ vàng nỗi nhớ
Lá năm nào ấp ủ trang thơ
Từng người đi u uất sương mờ
Bao oan nghiệt theo đời trăn trở

Vẫn biết đời phù vân ảo mộng
một kiếp người hay-dở, có-không
nhưng trong tâm sâu thẳm u trấm
ḷng tưởng niệm, thương yêu vẫn sống

Thắp nén huơng quên tiếng thở dài
Xin gửi chút ḷng dấu bi ai
gói ghém trong tâm mong thanh tịnh
cho những thân t́nh cũ không phai

Minh Phượng
 

 

Kính gởi Quư Thầy Cô và Quư Anh chị QGNT,

BBT 60 Năm Trường Xưa QGNT cần sự giúp đỡ cuả Quư thầy cô và quư anh chị cho việc thiết lập Trang Tưởng Nhớ Quư Thầy cô, quư viên chức và nhân viên...và học sinh QGNT...đă qua đời...trong 60 năm qua.

Nếu thấy có thiếu tên ai , kính mong Quư thầy Cô và quư anh chị có thể bổ xung thêm vào danh sách bên trên, xin ghi thêm chức vụ, môn dạy học cho Quư Thầy cô và năm ra trường cuả học sinh.

Chân thành cám ơn sự giúp đỡ cuả quư thầy cô và quý anh chị

BBT- 60 Năm Trường Xưa QGNT

 

Về Trang Chính

Học Sinh


1. Tổng Hợp:

Hoàng văn Quỳnh TH
Hà Xuân Vinh TH
Nguyễn Ngọc Phương TH

Nguyễn Ngọc Tùng TH 2016

Lý Minh Tòng TH 2022


2. Kỹ Thuật

Nguyễn Kim Chung  KT 731
Nguyễn Như Mạnh KT 731
Nguyễn văn Thành KT 721
Tiến KT 721
Hoàng Phan Cư KT
Nguyễn Ngọc Giao KT73
Vơ Minh Chánh KT
Khâm KT
Nguyễn Minh Quyê’n KTCN
Bùi Vĩnh Phương KT
Đỗ Khắc Hùng KT
Đỗ Khắc Nghĩa KT
Phan Xuân Khải KT 722
Nguyễn Như Hùng KT 711

Nguyển Kim Dung T732

Tuất KT732

Nguyễn Hoàng Lai 722 2014

Lưu Văn Nhân KT 2016

Đặng Tiến Phước KT 2019

Hồ Thu KT 2020

Đào Gia Ất KT 2021

Phạm Xuân Đồng KT 2022


 


3.  Phổ Thông

Lê Đức Thành QGNT Huế 2017

Đặng Phong Sơn - QGNT Cần Thơ  2019

 

Lê Ngọc Bình 65 *
Nguyễn Thị Kim Chi 65 2015

Trần Thị Chè 65 2018

Nguyễn Đức Công 65 2019

Mai Viết Thiệp 65 2020

Tống Thị Yến 65 2021


Lưu văn Vi 67


Trịnh Minh Nhật 68 *
Trần Kháng Sơn 68
Nguyễn Thị Chai 68
Nguyễn Hùng Sơn 68

Đinh Kỷ Sửu 68

Nguyễn Hữu Hoàng 68 2015


 

Lê Văn Tuyết 69
Nguyễn Duy Tín 69
Phạm Thị Chiến 69 2009
Phan Văn Văng 69 *

Lưu Thi Mui 69 2014

Trần Ngọc Hùng 69 2021


Nguyễn văn Nghiệp 70
Đinh Trọng Hùng 70
Trần Thanh Nhăn 70
Trương Hoàng Ba 70
Nguyễn Ngọc Anh 70
Nguyễn Ngọc Trinh 70
Vũ thị Mến 70
Thắm 70
Hoàng Huyền 70

Đỗ Thị Mão 70 2016

Nguyễn Chi Mai 70 2016


Hoàng Vi Anh 71 2005
Nguyễn văn Hiển 71
Lê Văn Phước 71
Nguyễn Thế Hoà 71
Trần Ngọc Tru 71
Hoàng văn Sơn 71
Lê văn Khiến 71
Thê’ (lun) 71
Đinh Thị Mai Quê’ 71

Nguyễn văn Long 71
Phạm Đ́nh Cân 71

Trần Thanh Thế 71 2012

Vũ Lai Dũng 71 2013

Trần Nam 71 2014

Nguyến Văn Minh 71 2016

Kiều Công Lý 71 2016

Nguyễn Ngọc Yến 71 2018

Nguyễn Trung Thược 71 2018

Vũ Quốc Tuấn 71 2018

Hoàng Xuân Tiến 71 2018

Đỗ Đình Bảng 71 2018

Nguyễn Thị Ngọc Mai - Vợ Hoàng Thế Tản 71 2021

Dương Vương 71 2021

Đoàn Thị Ngọc Loan 71 2021

Hoàng Thế Tản 71 2022


 

Ngô Ngọc Bằng 72 2011
Phan Thị Yến 72
Nguyễn Thị Ba 72
Phạm Thị Tuyết Hồng 72
Wang văn Chung 72 *
Trần Đ́nh Đạc 72
Lê Khắc Thế 72
Vũ Văn Khá 72
Lâm Hồng 72
Trần Xuân Hùng 72*

Nguyễn Hoàng Hùng 72

Nguyễn Đức Chí 72

Vũ Đình Tế 72

Trương Phước Hưng 72

Đoàn Thị Vui 72 2013

Nguyễn Văn Hải 72 2013

Nguyễn Văn Sơn 72 2014

Lưu Bích Phụng 72 2020

Lương Tuyết Sương 72 2020

Đinh Văn Thịnh 72 2021

Lê Thành Tài 72 2022

Võ Thanh Xuân 72 2022

Nguyễn thị Chi Mai Q72

Ninh Vi 72 2023 

Tăng Lư Công 73 2009
Đèo văn Bắc 73
Cao văn Hải 73
Nguyễn Thị Thu Hà 73
Vũ hữu Đ́nh 73
Phạm văn Quảng 73
Trần thị Tuyết 73
Phạm Thị Nga 73
Gia’ng Hương 73
Lê Quang Anh 73
Đào văn Huy 73
Nguyễn Anh Phi 73
Nguyễn Đ́nh Vỵ 73
Phan Cao Chỉ 73 *
Mai Cao Tăng 73 *
Nguyển văn Phong 73
Lê Tuấn Kiệt 73

Trần Quang Trung 73

Hoàng Thị Mỹ 73

Đoàn Đưc Phong 73

Đoàn Công Tạo 73 2013

Pham Gia Long 73 2014
Nguyễn Đức Thành 73 2015

Đỗ Ngọc Vinh 73 2017

Đỗ Văn Thắng 73 2020

Trần Văn Hổ 73 2020

Từ Khắc Minh 73 2021

Vũ Văn Điều 73 2022


Nguyễn Tiê’n Dũng A 74 2012
Đàm Quang Chung 74 2008
Phạm Thị Bạch Vân 74
Nguyễn thị Thanh Vân 74
Phan văn Phương 74
Trần Văn Trung 74
Nguyễn Đ́nh Sơn 74
Lê Minh Châu 74
Nguyễn Văn Mậu 74
Nguyễn Mạnh Hùng 74
Vũ Sơ Thắng 74
Lê Thị Thu Nga 74

Trần Quốc Minh 74

Nguyễn Thanh Tùng 74

Trương Chí Dũng 74

Nguyễn Xuân Hùng 74

Từ Đức Cương 74 2013

Nguyễn Anh Dũng 74 2022

Bửu Minh 74 2022

Nguyễn Thế Nam 74

Dương Thị Kim Phượng 74 2004

 

Nguyễn Thành Long 75
Trần Thanh Phong 75
Hoàng Xuân Phúc 75
Đinh Thị Nhu 75
Nguyễn văn Hưng 75
Hoài Trinh 75 NT
Đoàn Thị Lan 75
Nguyễn Minh Quy’ 75
Trần Hiê’n 75
Lưu Thị Kim Loan 75

Lê Thị Thanh Đạm 75

Lò Kim Doan 75

Trương Tuyết Dung 75

Trương Thi. Vàng 75

Đoàn thị Như Mai 75

Trần Quốc An 75

Lê Đức Sơn Nam 75

Thu Trang 75

Nguyễn Kim Thu 75

Vũ Thị Thêu 75

Lương Đình Thuần 75

Nguyễn Thị Bích Thủy 75 2014

Nguyễn Thị Xuân 75

Trần Văn Hùng 75 2014

Lê Thị Kim Liên 75 2015

Lê Ngọc Dung 75 2016

Nguyễn Xuân Hoàng 75 2016

Thu Lang 75 2016

Hoa Thị Nga 75 2017

Nguyễn Việt Cường 75 2018

Trịnh Thị Thanh Hoa 75 2019

Nguyễn Văn Mười 75 2020

Nguyễn Đình Hùng 75 2021

Huỳnh Thị Kim Tiếng 75 2021

Nguyễn Thị Nhật Hương 75 2021

Nguyễn Bửu Lê Hương 75 2022

Trương Chí Trực 75 2022

Nguyễn Thị Lệ 75 2022

Lưu Thị Tuất 75 1989


4. Nội trú:

Nguyễn văn Thiếu NTS lầu 2
Hải "con" NTS lầu 2
Nguyễn Thi Huệ (nội trú pḥng B1)


 

5- Chưa Biết năm ra trường:

Đặng Minh Hùng
Vũ Thị Hoa

Nguyễn Đức Thiều

Đinh Văn Dũng

Đinh Thị Tha  2018

Nguyễn Đình Hương 2020

( * ) QGNT tử trận

 

 

 

 

Một Số Hình Ảnh Thầy Cô và Học Sinh:

 

 

Bác Sỹ Trương Khuê Quan và Quý Thày Cô tại San Jose năm 1992

 

 

 

 

 

Thầy Hiệu Trưởng Trung Học QGNT Đà Nẵng Nguyễn Ích Xuân

Vòng Hoa của Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử

Đại Diện Gia Đình QGNT Nam California

 

Cô Nguyễn Thị Hiếu, hình bên trái

 

 

Cô Lưu Thị Lệ

 

 

 

Thầy Trương Thế Khôi tại Đại Hội QGNT 2003

 

 

Từ trái sang : 1 Thầy Trần Quốc Giám, 4 Thầy Phan Văn Bình, 5 Thầy Dương Xuân Lợi, 6 Thầy Trần Ngọc Hồ.

 

 

Quý Thầy tại Saigon năm 1990:Thầy Lê Quan Tấn, Thầy Chương đửng, thầy Hồ.

 

 

Thầy Huỳnh Thanh Khiết

 

 

Ngô Ngọc Bằng 72 - bên trái

 

 

Đoàn Thị Lan 75 - mặc áo dài

 

 

 

Thầy Huỳnh văn Ân và Hoàng Thị Vy Anh đứng giữa; Cỏ Nguyễn Thị Thuật

 

 

Học trò khóc Cô Cao Kim Nương

 

 

Thầy Huỳnh văn Ân và thầy Nguyễn Huy Bảo; Nguyễn Thị Chai 68 cạnh thầy Ân.

Thằy Bảo nghe nói đã qua đời, nhưng chưa kiểm chứng.

 

Nguyễn Anh Phi 73 - Bên tay phải, đứng cao nhất

 

 

 

Thầy Trần Quốc Giám - Đứng bên tay phải.

 

 

Đèo Văn Bắc 73