Văn Học Nghṛ́ ThuỘt

do Phạm Du và Hạ Mi ( Chu Thu QGNT75 thực hiṛ́n )

G˘̀m mười tám chương trình, m˘̃i chương trình dài khoảng 20 phút

và có ba hay b˘́n bài nhạc hay, chọn lọc cho từng chủ đŕ̀.

Xin bỐm nút PLAY đŕ̉ nghe.

 

Ngũ ThỘp Tri Thiŕn Mṛ́nh

 

Đoạn Rời Cho M˘̣t Tình Yŕu

 

Mảnh ĐỐt

 

ďng Т̀

 

Còn Nguyŕn N˘̃i NgỘm Ngùi

 

L˘̃i Tại Ai

 

C˘́m Vòng Hà N˘̣i

 

Hoa Phù Dung

 

Quŕ Mẹ

 

Tản Mạn Vŕ̀ Nguyŕ̃n Bính

 

Tì̀nh Ca Mùa Thu

 

Mùa Thu Trong Thi Ca

 

M˘̣t B˘ng H˘̀ng Cho Cha

 

Má Ơi !!!!

 

Chiŕ́n Tranh và Thi Ca

 

Chuyṛ́n Phiŕ́m CÔu Cá

 

NhÔn VỘt Nữ Của T˘i

 

T˘i Trở Thành Người N˘̣i Trợ Đảm Đang Như Thŕ́ Nào ?