Thầy Phạm Thanh Liêm - Giáo Sư Triết Học

Hiệu Trưởng Trung Học QGNT  1973-1975

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo sư Liêm và lớp 12B1 niên khoá 72-73

Nhà văn Thiện Hỷ Phạm Thanh Liêm sinh năm 1936 (?) tại Sàig̣n (trong
nhà bảo sanh Cô Mụ Mười, trên đường Phạm Ngũ Lăo - Colnel
Grimand cũ-).

Ông lập gia đ́nh với cô Huỳnh thị Lệ Hà và có được 3 người con.
1 trai: Phạm Anh Tuấn; 2 gái: Phạm Ngọc Hương và Phạm Khuê Diễm.
Nhà văn Thiện Hỷ là người đă từng được huấn luyện trong lănh
vực Triết học từ trên bốn mươi mấy năm trờị Xuất thân từ Viện
Đại học Đà Lạt, ông đă từng làm luận án Tiến sĩ, đă giữ nhiều
chức vụ quan trọng trực thuộc Bộ Giáo dục cuả VNCH.
Chức vụ cuối cùng cuả ông là Hiệu trưởng Trường Trung học QGNT
Sàig̣n.
Sau 30-4-1975, Thày PT Liêm lui về Mỹ tho và t́m đường vượt biên.
Ông rời VN tháng 5-1980 và đến Thái lan tháng 9-1980 bằng đường bộ
(Xem Băng Rừng, nhà Xuân Thu California xuất bản và phát hành năm 2002).
Thày Phạm Thanh Liêm đă từng là giáo sư Triết học cuả nhiều truờng
nổi tiếng ở Miền Nam; ông thuộc vào thế hệ trí thức hàng đầu cuả
miền Nam trước kiạ
Khi ông sang định cư ở Mỹ, có thời gian Thày Liêm hành nghề giáo dục
ở Tiểu bang Texas, Hoa kỳ.
Ông sáng tác rất nhiều, rất ma.nh.
Trước 1975, một số sách về Tâm lư học, Đạo đức học và Luận lư
học cuả ông đă được xuất bản.

Những tác phẩm cuả tác giả Thiện Hỷ xuất bản tại Mỹ, gồm có:

-Trị bịnh bằng phép mầu, 1993, tác giả xuất bản (hết).
-Vực sâu không đáy (hết)
Viện Triết lư Việt Nam và Triết học thế giới, California xuất bản,1995.

-Sau Lễ Trà Tỷ, Một Phật tử đà lưu lại Xá lợi
. Phú Lâu Na, Colorado ấn tặng, 1997 (hết).
. Phú Lâu Na, Colorado tái bản, 1998 (hết).
. Chuà Pháp Bảo, Sydney, Úc châu, tái bản, 1997 (hết).
. Nhóm Phật tử tại Melbourne Úc châu ấn tặng, 1998 (hết).

-Trở về cố hương
Viễn Thông, California, xuất bản và phát hành 1999.
-Như lời tơ than
Viễn Thông, California, xuất bản và phát hành 1999.
-Băng rừng
Xuân Thu, California xuất bản và phát hành năm 2002.