Các Hoạt Động Tương Thân Tương Trợ

 

Trang Phân Ưu

 

Chương Trình Khuyến Học

Sau đây là một số hoạt động TTTT trong những năm qua mà chúng tôi còn lưu giữ được danh sách:

TTTT Tháng 3-06

Danh sách Đóng góp cho Thầy Nguyễn Khuê

1) Quỹ TTTT- T.Ụ
2) Gia đ́nh QGNT/Texas
3) Nguyễn trọng Phương
4) Trinh Hoài Nam
5) Mai Khanh
6) Chánh râu
7) Mơ Dỗ
8) Minh Nguyễn
9) Kiều Công Lư
10) Dịnh Lê
11) Phạm Hữu Thừa
12) Thanh Nguyễn
13) Lê thị Minh Nguyệt
14) Huỳnh Minh Trí
15) Huỳnh Khương Trung
16) Vũ Khăc Thông
17) Liu Hậu Sám
18) Phan Nhật Tân
19) Nguyễn Hoàng Phương
20) Mai Dức Phú
21) Phan SĩTuấn
22) Nguyễn Quỳnh
23) Trần Minh Tri
24) Nguyễn Bá Dạt
25) Dỗ Ngọc Vinh
26) Lưu Văn Phúc
27) Dương Qúi
28) Tran Kim Hong
29) Phạm Văn Đức
30) Monique Elconin

Danh sách đóng góp cho anh Nguyên QGNT 71 /TPB (Eye surgery)

1) Quỹ TTTT- T.Ư.
2) Nguyễn trọng Phương
3) Trinh Hoài Nam
4) Mai Khanh
5) Chánh râu
6) Mơ Dỗ
7) Minh Nguyễn
8) Như Huỳnh
9) Dịnh Lê
10) Doàn Hùng
11) Kiều Công Lư
12) Dốc Phạm
13) Pham Hữu Thừa
14) Nam Trần
15) Huỳnh Minh Trí
16) Thanh Nguyễn
17) Lê Thị Minh Nguyệt
18) Huỳnh Khương Trung
19) Liu Hậu Sám
20) Phan Nhật Tân
21) Nguyễn Hoàng Phương
22) Mai Dức Phú
23) Phan Sĩ Tuấn
24) Trần Minh Trị
25) Nguyễn Quỳnh
26) Vũ KHắc Thông
27) Lưu văn Phúc
28) Dỗ Ngọc Vinh
29) Hải Nguyễn
30) Loan Lưu
31) Dương KimLoan
32) Phạm Văn Dức
33) Chị Bích yến
34) Tran Kim Hong

Danh sách đóng góp cho anh TPB Lâm.

Một bà tiên QGNT
Friends của bà tiên
Minh Nguyễn (minh0392)
Báu Phạm
Chánh Huỳnh
Khanh Mai
Phúc Lưu
Thông Vũ
Nam Q Trần
Trung Nguyễn (9/75)
Loan K Lê (V.N)
Bình Minh (6/75 V.N)
Kim Liên (10/75 V.N)QUỸ NGUYỄN NGHIÃ HÙNG ̣nằm bệnh viện

Quỹ trung ương $100
Minh Vơ $100
Trịnh Kim Ngân $100
Huỳnh Minh Trí $100
Thanh Nga $100
GDQGNT-HTD/VPC $120
Chị Bích Yến $50
Hải Nguyễn $50
Anh Nguyễn văn Dạo $50
Anh Phan Nhật Tân $50
Chị Kim Chi $40
Anh Kiều Công Lư $40
Chị Bạch Tuyết $40
Chị Hoăng Việt Thu $30
Trịnh Hoài Nam $25
Phạm Hữu Thừa $25
Anh Nguyễn Bá Dạt $20
Phúc Lưu $20
Như Huỳnh $20
Minh Nguyệt $20
Thanh Nguyễn $20
Chánh Huỳnh $20
Anh Liu Hậu Sám $20
Huỳnh Khương Trung $20
Thi Ngô $20
Mơ Dỗ $20
Thông Vũ $10
Mai Viết Khánh $10
Trần Quảng Nam $10
Kim Oanh $20
Kim Diệp $20
Kiên Dô $20
Huỳnh Khương Hiếu $20
Anh chị Dồng -Yến $20
Anh Nguyễn Ngọc Sơn $60
Một anh QGNT Texas niên khóa 73 $50


QUỸ BÃO LỤT Katrina New Orleans

Anh Tăng a nh́
Anh chị Dặng văn Luân
Anh Quang ngọc Diệp
Anh Nguyễn Ngọc Sơn (70) và Trần Thị Hương (72)
Anh Mai An Toàn (70)
Nguyễn Trần Thị Phương Dân (70)
Ngô Ngọc Bằng (72)
Nguyễn văn Khanh (70)
Phương Lưu(75)
Vũ thị Dinh (71)1. Cho anh Hiển QGNT71 VN

Qũy trung ương $100
Các anh khóa 71 $250
Minh Vơ $100
Kiều Công Lư $100
Trịnh Kim Ngân $100
Huỳnh Minh Trí $100
Thiên Kim $50
Chị Bích Yến $50
Chị Loan Luu $50
Dinh Lê $50
Hải Nguyễn $50
Ngô Thi $50
Minh Nguyễn $50
Mơ Dỗ $50
Huỳnh Minh Chánh $40
Huỳnh Khương Trung $40
Anh chị Dồng $30
Anh Trần Quanh Tú và Tài $50
Trần Q Nam và Trịnh H Nam $50
Anh chị Dung Dào $20
Như Huỳnh $20
Lệ Hằng $20
Trần Cúc $20
Minh Nguyệt $20
Ai gửi Minh Nguyệt $20 ?
Chị Kim Chi $20

2. Quỹ Bão Lụt

- Thanh Nguyen $50 (và $50 cho QTU)
- Pham Thanh Nga $300
- GD/QGNT HTD/VPC $200
- Trinh Kim Ngân $200
- Anh Khoản $100
- Chị Bac.h Tuyết $100
- Chị Khánh Ḥa $50
- Anh Minh Dang $50
- Anh chị Dung Dào $40
- Chị Kim Chi $50
- Anh Quỳnh $40

3. Ma Chay cho em - Nguyen minh Qúi - Q75 VN

1/ Anh Huỳnh Minh Chánh : 40.00
2/Chị Nguyễn Bach Tuyết : 40.00
3/Dinh Le : 40.00
4/ Anh Vơ Van Minh : 100.00
5/Anh Nguyễn Xuân Haỉ : 40.00
6/Chi Bích Yến Nguyễn : 50.00
7/Chi Ngô Thi : 50.00
8/Chị Nguyễn Kim Minh : 40.00
9/Anh Huỳnh Khuơng Trung : 100.00
10/ Chi Nguyễn Thu Hang : 50.00
11/Anh Kiều Công Lư: 50.00
12/Chị Đỗ Mơ : 30.00
13/ Chi Như Huỳnh : 20.00
14/Chị Kim Chi Đăng. : 30.00
15/Anh Nguyễn Văn Đaọ : 50.00
16/Anh Pham. Minh Đốc : 50.00
17/ Chi Đặng Loan. : 100.00
18/ Anh QGNT-Hunting Beach : 20.00
19Anh /Huynh Minh Trí: 50.00
20. Lưu V Phúc:40.00
21. Trịnh H Nam :50.00
22.Anh Quỳnh Nguyễn: 40.00/
23. Anh Pham Quang Anh: 100.00
24. Anh Thanh Nguyên 20.00/
25. Chi Dô Kiên Lưu 20.00
26. Anh Tang Ly Cong 100
27) THAY CO BUU MINH
28) AC NGUYEN MINH LAP
29) AC TRAN GIAI THOAI
30) CHI THUAN
31) CHI TAM
32) AC CHI
33) CHI MAI
34) AC QUOC DUNG
35) AC PHAN SI TUAN
36) AC PHAN SI TUONG
37) CHI DAU


4.Thương Phế Binh Trần Trọng Đức VN

Anh Nguyễn Bá Dạt $200
Phúc Lưu $20
Huỳnh Minh Trí $20
Quỳnh Nguyễn $20
Anh chị Dồng Yến $20
Kiên Dô $20
Anh Trung $20
Anh Lư $20
Thông $20
Chánh $20
Chị Bac.h Tuyết $20
Qúy Dương $20
Hải Nguyễn $20
Chị Bích yến $20
Trần Q Nam $20
Minh Nguyễn $20
Thi Ngô $20
Mơ Dỗ $20
Như huỹnh $20
Minh Nguyệt $20
Loan Lưu $20
Anh Phạm M Dốc $20
Huỳnh K Hiếu $20
Mẹ vợ anh Hiếu $20
Tina (bạn Mơ) $20
Chị Lài ( bạn Mơ ) $20


Danh sách Anh Chị Em QGNT Gởi Chi Phiếu Đóng Góp

Vào Việc Ma Chay Của Anh Đèo Văn Bắc QGNT73.
Trich từ Email của anh Tăng Lý Công, ngày August 18, 2005.


DANH SÁCH BỔ TÚC:

* Gia dinh chi Nguyen T Bich Yen (70) Austin,TX
* Gia dinh anh Nguyen Huu He (73) Temple City,CA
* Gia dinh anh Nguyen Duc Luat (71) AZ
* Gia dinh chi Thu Thuy (75) Grand Prairie,TX
* Gia dinh anh Buu Minh (74) Canada?


1) CHI NGUYEN KIM TRANG (TX),
2) GIA DINH ANH VO THANH HUNG (TX),
3) G/D ANH MINH VO (FL)
4) G/D ANH PHAN NHAT TAN (CA),
5) ANH HUYNH KHUONG TRUNG (CA),
6) G/D ANH VU KHAC THONG (73),
7) GIA DINH QGNT TRUNG UONG,
8) EM - MINH NGUYEN (CA),
9) CHI LUONG THI NHUNG
10) G/D CHI LUONG THI DIEU (VA),
11) G/D ANH LIU HAU SAM (FL),
12) G/D CHI DANG KIM CHI (CA),
13) ANH QUYNH NGUYEN(CA),
14) G/D ANH LE BINH DINH (CA),
15) CHI DO MO VA CHI NHU QUYNH (CA),
16) G/D ANH THANH V.NGUYEN (AZ),
17) G/D ANH PHO DUC TOAN (TX),
18) G/D CHI DINH T LE THUY (TX),
19) G/D CHI NGUYEN THI VINH (TX),
20) G/D ANH OANH PHAM (MN),
21) G/D GIAO SU DO THI LINH (IL)
22) ,G/D ANH MAI VIET KHANH(CA)
23) ,G/D ANH LUU V PHUC (CA),
24) CHI TRINH T THUAN (VA),
25) G/D ONG LE VAN THE (TX),
26) G/D ANH TANG A NHI (LA)
27) G/D CHI PHUONG LUU (TX)
28) ,G/D CHI THUY TRAN (IL)
29) ,G/D ANH NGUYEN TRONG PHUONG (CA),
30) G/D ANH DAT NGUYEN (CA)
31) CHI NGUYEN THI KIM KHANH (CA)
32) ,G/D CHI LUU BICH LOAN (WA),
33) G/D ANH DANG VAN LUAN (AL),
34) ANH PHAM QUANG ANH (OR)
35) ,G/D ANH DAO DUY DUNG (CA )
36) ,G/D CHI DUONG T QUY (WA),
37) G/D ANH PHAM VAN DUC (TX)
38) ,G/D CHI MAI BACH TUYET (TX),
39) G/D ANH VI MINH NINH (TX)
40) ,G/D CHI NGUYEN PHUONG DAN (TX),
41) G/D GIAO SU NGUYEN KHANH DO (TX)
42) ,G/D CHI MAI MUNG (TX),
43) G/D CHI PHAM THI CUC (TX),
44) G/D GIAO SU TRINH PHAN ANH (TX)
45) ,G/D ANH LE MINH (CANADA),
46) G/D ANH NGUYEN HOANG PHUONG (TX),
47) G/D ANH MAI AN TOAN (TX),
48) G/D ANH SON NGUYEN (TX),
49) G/D CHI NGO THI (TX),
50) G/D ANH PHAM M DOC(CA),
51) CHI LE KHANH HOA (VN),
52) ANH NGUYEN D LUONG (VN),
53) G/D CHI NGUYEN BICH NGA (VN),
54) G/D ANH NGON DANG (CA),
55) G/D ANH LINH NGUYEN (CA),
56) G/D ANH TRAN TU (MN),
57) G/D CHI THOA D VU VA NGUYEN T BACH (MN),
58) G/D GIAO SU DANG HUNG THINH (TX),
59) G/D ANH NGUYEN HOANG DUNG (HI)
60) ,G/D ANH NGUYEN Q.VIET (CA)
61) ,G/D CHI PHAN THI BANG VA PHAN THI SONG (UT)
62) ,G/D TRINH HOAI NAM (CA),
63) G/D ANH LAM NGOC CHINH (CA),
64) G/D ANH DO NGOC ANH (VN),
65) G/D GIAO SU NGUYEN THI XUAN NGA (NJ),
66) G/D ANH HUYNH MINH TRI (CA)
67) ,G/D ANH DANG V MINH (CA),
68) MOT QGNT AN DANH (SAN JOSE CA)
69) ,G/D ANH QUANG NGOC DIEP (LA),
70) G/D CHI KIEN DO (TX),
71) G/D CHI NGUYEN T LY (TX),
72) GIA DINH QGNT WASHINGTON DC,
73) G/D CHI LUU THI DAU (DC),
74) G/D ANH PHAN SI TUAN (DC),
75) G/D CHI TAM (DC),
76) G/D ANH THOAI TRAN (DC),
77) G/D ANH TUONG PHAN (DC),
78) G/D ANH QUANG (DC),
79) G/D CHI THUC HIEN (DC),
80) G/D ANH MAI HUNG (DC)
81) ,G/D ANH PHAN DUNG
82) ,G/D ANH PHAN PHUONG (DC),
83) G/D ANH LE HOANG TAM (MN)
84) ,G/D CHI LUU THAN (CANADA),
85) G/D GIAO SU PHAN V BINH (NE)
86) ,G/D GIAO SU TRAN THI KIM OANH (IL),
87) G/D CHI BICH YEN (TX),
88) G/D ANH PHAM HUU THUA (CA),
89) G/D ANH TRAN Q.NAM (CA),
90) G/D ANH HA NGUYEN (CA),
91) GIA DINH QUOC GIA NGHIA TU GEORGIA,
92) G/D CHI NGUYEN NAM PHUONG (CA),
93) G/D CHI HUYNH MY LE (CA),
94) G/D ANH DO NGOC VINH (OR)
95) G/D ANH MAI DUC PHU (CA)
96) G/D CHI PHONG THU (MD)
97) G/D ANH HUYNH MINH CHANH (CA)
98) G/D ANH PHAM THANH KIM (CA)
99) G/D CHI NGUYEN NGOC ANH VA NGUYEN NGOC HAI (WA)
100) GIA DINH QUOC GIA NGHIA TU BAC CALIFORNIA,
101) G/D ANH PHAM THANH DONG/CHI BACH YEN (CA),
102) G/D CHI MINH NGUYET (CA),
103) G/D ANH THANG LA (LA)
104) G/D ANH TANG LY CONG(TX),
105) G/D ANH TRAN PHUC AN (TX)
106) G/D ANH NGHIEM VAN MINH (FRANCE),
107) G/D ANH PHAM D CHIEN (CA)
108) GIA DINH QUOC GIA NGHIA TU TEXAS.
109. GIA DINH ANH ĐINH MINH TIẾN DC
110. GIA ĐÌNH Anh KIEU CONG LÝ CANADA.
111. GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN DUY TÍN CALI
112. GIA ĐÌNH CHỊ LÊ THANH TEXAS
113. GIA ĐÌNH CHỊ NGUYỄN THỊ THU CÚC CALI
114. Gia dinh chi Nguyen T Bich Yen (70) Austin,TX
115 Gia dinh anh Nguyen Huu He (73) Temple City,CA
116 Gia dinh anh Nguyen Duc Luat (71) AZ
117 Gia dinh chi Thu Thuy (75) Grand Prairie,TX
118 Gia dinh anh Buu Minh (74) Canada?


QUỸ MUA VÉ MÁY BAY CHO 2 CON CỦA BẮC TỪ VN SANG HOA KỲ DỰ TANG LỄ:

1. Qũy trung ương QGNT
2. G / Đ Văn Vơ
3. G / Đ Minh Nguyệt
4. G / Đ Lưu Bích Loan
5. G / Đ Nguyễn X Hải
6. G / D Huỳnh Minh Trí
7. G / Đ Cúc Trần ( vé máy bay & phúng điếu )
8. G / Đ Huỳnh Khương Trung
9. G / Đ Trịnh Kim Ngân
10. G / Đ Minh Nguyễn
11. G / Đ Huỳnh Minh Chánh ( vé máy bay & phúng điếu )
12. G / Đ Dương Thị Qúy
13. G / Đ Tú Trần
14. G / Đ Đỗ Mơ ( nhận của Đỗ Mơ 2 check tổng cộng $600
15. G / Đ Minh Nguyệt

16. G / Đ Anh Đạo ,
17. G Đ Lưu Văn Phúc

18. G / Đ́nh Hoàng Thị

19. G/ Đ Thanh Nguyễn ,
20. G / ĐLộc Chu , ,
21. G / Đ́nh Như Huỳnh ,
22. G / Đ Lệ Hằng ,
23. G / Đ Đinh Tân
24. G / Đ Trần Kim Hiệp
25. G / Đ Lê B́nh Định
26. G / Đ Kiều Công Lư ( vé máy bay & phúng điếu )
27. Chị Vũ Thị Thanh Hà TH - QGNT 75 ( Cali )
28. Anh Phạm anh tuấn TH - QGNT ( Holland

Thân ái

VI MINH NINH