Trang Web  Kỹ Thuật QGNT

DANH SÁCH CÁC

THÀY- CÔ CÁC BỘ MÔN KỸ THUẬT VÀ VĂN HÓA

* Xưởng Kỹ nghệ Gỗ:

Thày Nguyễn Ngọc Anh.


* Xưởng Kỹ nghệ Sắt :

Thày Nguyễn Thế Thọ -

Thày Nguyễn Cao Mỹ.(Thày Mỹ ở USA)-

Thày Vương Thành Phát

* Xưởng Điện Nhà:

Thày Phạm Van Ḥa

( Sau thuyên chuyển về Công Ty điện lực )
Thày Hồ Văn Thành


* Xưởng Cơ Khí Ô Tô :

Thày Hồ Văn Miêng ( Sau thuyên chuyển về Công Ty điện lực )
Thày Vơ Phú Cường
Thày Trịnh Văn Thông


* Xưởng Nữ Công Gia Chánh:

Cơ Triệu Thị Chơi
Cô Nguyễn Thi Xưng Huê
Cô Trầm thi Tuyết.


* Xưởng Điện Tử :

Thày Phan Tấn Chữ.(Tạ thế năm 1978)
Thày Đỗ Trọng Ḥa


* Xưởng Kỹ Nghệ Họa : Thày Huỳnh Thanh Hải
Thày Nguyễn Khoan Hồng (Đang ở SEATLE-USA).
Thày Đỗ Đại Thanh Vân

 

 

DANH SÁCH CÁC

 THÀY CÔ CÁC BỘ MÔN VĂN HÓA :

*Sử Địa Cơng dân :

 Thày Ngô Đức Hải (San Jose- USA)
Thày Nguyễn Khoan Hồng


*Anh Văn

Cô Đỗ Thị Phụng


*Việt Văn

Thày Bùi Dă


*Tóan

Thày Nguyễn Thành Vân
Thày Nguyễn Văn Sự
Thày Nguyễn Phúc Thọ
Thày Nguyễn Văn Định
Thày Nguyễn Chí Thông


*Lư Hóa

Thày Trần Khắc Lượng (Pháp)
Thày Nguyễn Văn Hồng
Cô Nguyễn Thị Ḥa


*Triết

Thày Nguyễn Lộc Thọ


*Pháp Văn

Thày Ninh Thế ViệtVài Nét Về Trường
Trung Học Kỹ Thuật QGNT Sài Gòn
 


Cổng Trường K Thuật

Trường Trung học Kỹ thuật QGNT đựơc ra đời bởi nghị định số : 0615/QP/ND ngáy 30 tháng 11 năm 1965.  Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 vừa được 9 tuổi rưỡi, Vời BA VỊ HIỆU TRƯỞNG như sau :
* Thày Nguyễn Hữu Thông (1965-1969). Từ 1969 đổi về làm Trửơng khoa Tóan Trừơng Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt.
* Thày Phan Văn Cự (1969-1970). Hiện đang ở San Jose, California USA
* Thày Đặng Trần Dư ( 1970-1975).Hiện ở San Jose, California, USA

CÁC VỊ GIÁM HỌC :
*Thày Huỳnh Hữu Tâm ( Thuyên chuyển đi nơi khác năm 1971)
*Thày Đỗ Đại Thanh Vân

CÁC VỊ TỔNG GIÁM XƯỞNG :
*Thày Bùi Văn Đắc
*Thày Trần Khắc Lượng ( Thế Thày Bùi Văn Đắc)- Thày Lượng đang ở tai Pháp Quốc

CÁC VỊ HIỆU ĐOÀN TRƯỞNG :
* Thày Huỳnh Thanh Hải ( Sau về Xưởng Kỹ Nghệ Họa)
* Thày Huỳnh Sơn Cương

CÁC VỊ TỔNG GÍAM THỊ :
*Thày Huỳnh Văn Lâụ
* Thày Bùi Văn Đắc ( Thay thế Thày Huỳnh Văn Lâu trở về xưởng)

CÁC VỊ GIÁM THỊ :
* Thày . . Liêm - Cô Nguyễn Thị Liêm ( Cô Liêm đang ở Osaka-Japan)

CÁC VỊ NHÂN VIÊN VĂN PH̉NG:
* Ông Nguyễn Văn Thành.
* Ông. . . Đường
* Cô . . Ánh
* Ông . . . & Ông. . .


Trừơng đựơc xây cất trên một diên tích gần 30.000 mét vuông, với một dăy nhà trệt ,kiến trúc theo lối học xửơng, theo kế hoạch dự trù, các pḥng học sẽ được xăy că't thêm về sau.Ta.m thời để đáp ứng cho nhu cầu cấp bách buổi đầu, trường được chia thành 5 học xưởng và 8 pḥng học. Về máy móc trang bị , lúc đầu do các cơ quan Hoa Kỳ chuyển nhượng đươ,c một số ít máy móc chia đều cho các học xưởng. Về sau, do ngân sách tự trị của Viẽ.n Giáo dục QGNT Trường được trang bị dần thêm các loại máy móc , dụng cụ va bàn ghếv. v. . . Riêng xưởng điệ tử vào năm 1970 đă nhận được sự viện trợ của Chính Phủ Ư Đại Lợi , gồm các máy móc ,dụng cụ tối tăn , cộng thêm các tài liẽ. hướng dẫn giảng dậy thật phong phú. Ngoài ra học xưởng Điện tử c̣n đươc tân trang với bàn ghế hoàn toàn mới có máy điều ḥa không khí nữa.


Trường KT-QGNT trực thuộc Viện Giáo dục Quốc Gia Nghĩa Tử (Bộ Cưụ Chiến Binh) về hành chính và tài chính , nhưng về chuyên môn Trường lại lệ thuộc Nha Kỹ Thuật và Chuyẽn Nghiẽ.p Học Vụ ( Bộ Giáo Dục). Ngay trong niên khóa đầu tiên trường đă mở được 2 lớp chính thức theo đúng học tŕnh của Nha Kỹ Thuật va Chuyên Nghiệp Học Vu.. Bên cạnh đó trường c̣n mở thêm các lớp huấn nghệ đoản kỳ, để giúp đỡ các học sinh QGNT muốn sớm có một nghề mưu sinh. Qua qúa tŕnh đào tạo, trường đă cấp bằng tốt nghiệp cho hon 300 học sinh tốt nghiệp các lớp Đoản kỳ bao gồm các ngành như : Cơ khí ô tô - Kỹ nghệ họa - May cắt - Kỹ nghệ gỗ - Kỹ nghệ săt - Điện nhà và Điên tử.
Các học sinh chính thức của trường tới năm 1975 gồm Ban Kỹ Thuật Toán và các Ban Chuyên nghiệp khác , từ lớp 9 tới lớp 12 tổng cộng trên 300 học sinh theo học.

 

Sau ba mươi mốt năm biến động, tang thương dâu bể, vật đổi sao dời, trí nhớ chỉ c̣n nhớ đươc. một số các chi tiết trên , xin ghi vội ra đây ,hy vọng giúp' các "cựu học sinh KT-QGNT" năm xưa hồi tưởng laị chút ân t́nh" thày tṛ cũ" hay ít "kỷ niệm xưa"với ngôi Trường KT-QGNT dấu yêụ Có ǵ sai sót, mong các em bổ túc thêm và bỏ qua cho nhe!-năm nay vừa sáu mươi rồi- Tiện đây tôi cũng xin bầy tỏ ḷng cám ơn và sư cảm động vô cùng trước sự tiếp đón nồng hậu của các Bạn hữu cũng như của các cựu học sinh KT-QGNT đădành cho tôi trong chuyến "hạnh ngộ " tai California vừa quạ Những t́nh cảm cũng như những kỷ niệm đẹp đó , tôi sẽ trân qúy và mang theo maĩ suốt quăng đờị c̣n laị

- Đỗ Trọng Ḥa - Tokyo - Japan -

horizontal rule


 

Banner cho Ngày Hội Áo Xanh tại San Jose California, năm 2006