Nam Nữ Sinh QGNT


Bài hát: "Làng Tôi" do Thầy Nguyễn Xuân Đạo hát.

 

Hình chị mặc áo lính ( thiên thần mũ đỏ) là  học sinh trường mình đi ủy lạo chiến sĩ đi hạ Lào về đó.

Thiếu tá ĐẶNG TRẦN DƯ chụp hình cùng chị, Chị Chai, Chị Minh Châu năm 1969.

 

0111

01