kyyeu50Kỳ Yếu 50 Năm QGNTĐặc San QGNT "MẸ" 2017
chaĐặc San QGNT "CHA" 2015

Hình Ảnh Cũ

 

 

 

Bấm PLAY nghe bài "Giờ Tìm Lại Nhau Ở Đâu" của Nguyễn Thế Dũng
Các hình ảnh Trường Cũ..Thầy..Bạn Xưa

 

Bấm PLAY nghe bài Thương Mái Trường Xưa của Nguyễn Thế Dũng
Các hình ảnh Trường Cũ..Thầy..Bạn Xưa

 

Bấm PLAY nghe "Trả Lại Em Yêu" của Phạm Duy do Thái Thanh hát

 

Bấm PLAY nghe bài Trường Làng Tôi do Tam Ca Áo Trắng
Các hình ảnh Trường Cũ..Thầy...Bạn Xưa

 

 

 

Trang Hình Ảnh 1 : Cựu giáo sư QGNT du ngoạn Đà lạt, Vũng tàu..

Class Photos 1 : Hì̀nh chụp chung từng lớp cùng giáo sư hướng dẫn.

Class Photos 2 : Hì̀nh chụp chung từng lớp cùng giáo sư hướng dẫn.

Trang Hình Ảnh 5 : Các sinh hoạt tại sân đá banh

Trang Hình Ảnh 6 : Đoàn Văn Nghệ Nữ Sinh QGNT

Trang Hình Ảnh 7 : Các Ban Đại Diện Học Sinh QGNT các niên khóa.

Trang Hình Ảnh 2 : Nữ sinh QGNT trong sân Viện Giáo Dục QGNT

Trang Hình Ảnh 3 : Nam Nữ sinh QGNT chụp theo nhóm.