Đại Hội QGNT 2005 tại Dallas, Texas

Bài hát: "Bài Thánh Ca Buồn" do anh Phan Sỹ Tuấn QGNT 71 hát.
 

 

Tiền Đại Hội Tối Thứ Sáu tại Nhà Chị Mai Mừng

Du Ngoạn Trên Sông

Dạ Tiệc Mừng Đại Hội Tối Thứ Bảy

 

Tiệc Chia Tay Tại Nhà Hàng EMPRESS ngày Chủ Nhật.

 

Tưởng nhớ các bạn 73 TLC, ĐVB, ĐNV