Hình Ảnh Đại Hội QGNT 2003

Bài hát: Mười Năm Tình Cũ của Trần Quảng Nam QGNT73 do Lệ Thu hát