Hình Ảnh Đại Hội Vinh Danh Mẹ QGNT 2008

Bài hát: "Mẹ Là Thánh Mẫu Đời Con" Sáng tác Thanh Thủy, bà xã QGNT73 Phúc Lưu.

 

Hội Ngộ tối thứ sáu tại
văn phòng hãng xe Mercedes San Jose.

Hình ảnh do Nguyễn Xuân Hải KT thực hiện.

Tiệc Liên Hoan tối thứ bảy tại nhà hàng Saigon Kitchen, San Jose .

Hình ảnh do Nguyễn Xuân Hải KT thực hiện

Chủ Nhật và những ngày kế tiếp du ngoạn thành phố Lake Tahoe.