Bệnh Viện Vì Dân

Bài nhạc "Toccata" với dàn nhạc Paul Mauriat