Các Sinh Hoạt Văn Nghệ

Click PLAY nghe "Đêm Mê Linh" của Văn Giảng do Hoàng Oanh hát.