Sinh Hoạt Tất Niên và Các Dịp Lễ Hội

Click PLAY nghe "Nhớ Mẹ" có lời bài nhạc viết chung với Thầy Đỗ Trọng Huề, Hiệu Trưởng QGNT Saigon đầu tiên 1963-1964. Lê Tâm và Gia Huy hát.