Nữ Sinh Nội Trú QGNT

Bài hát: Chuyện Giàn Thiên Lý Trình bày: Mạnh Đình Nhạc: Anh Bằng - Lời: Yên Thao