Trang Hình Cũ 2022 số 4

QGNT Du Lịch Vũng Tàu năm 1967. Phần 1: Tại Trường Thiếu Sinh Quân

     

Bấm PLAY nghe bài "La Plage Au Romantiqué"