Bản nhạc do Khánh Ly ca.

 

Hình Ảnh Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử Tham Gia

Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH