Hình QGNT Du Lịch Vũng Tàu 1967. Phần 3

Hình Cũ 2022 #5 : QGNT Du Lịch Vũng Tàu năm 1967. Phần 2: Tắm Biển và Đi Chơi.

Hình Cũ 2022 #4 : QGNT Du Lịch Vũng Tàu năm 1967. Phần 1: Tại Trường Thiếu Sinh Quân

Click Play nghe "Bèo Dạt Mây Trôi" do Nga Mi và Trần Lãng Minh hát.