Cụ Bà Nguyễn Thị Văn

 
Thân mẫu của bạn Cao Bích Thọ (Q-73)

 


thanhkinhphanuu3.jpg

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Được tin buồn Cụ Bà URSULA NGUYỄN THỊ VĂN, thân mẫu bạn Cao Bích Thọ, Q73 vừa tạ thế lúc 5g35 sáng nay, ngày 16/01/2022, thượng thọ 92 tuổi.
LInh cữu hiện được quàn tại 24 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Ḥa Thạnh, Quận Tân Phú và sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Bùi Môn vào lúc 4g30 sáng ngày Thứ Tư 19/01/2022.
Cầu nguyện cho linh hồn URSULA sớm được về nước Chúa.
Kính báo,
Lê văn Lăng, Q73

Nhận được tin buồn, cụ bà Ursula Nguyễn Thị Văn, thân mẫu của bạn Cao Bích Thọ (Q-73), vừa từ trần lúc 5 giờ 35 sáng, ngày 16 tháng 01 năm 2022, tại Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Cao Bích Thọ và tang quyến.

Xin đồng cầu nguyện cho linh hồn của cụ bà Ursula Maria Nguyễn Thị Văn luôn được an bình nơi đất Chúa.

BCH-QGNT-2021


Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đ́nh.
NL


Thành kính phân ưu cùng bạn Cao Bích Thọ và tang quyến. Cầu nguyện cụ bà Ursula sớm được về Nước Chúa.
Nguyễn Thiết Thạch


Thành Kính Phân Ưu Cùng Bạn Cao Bích Thọ Và Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Cụ Bà Ursula Về Nước Ngài.
GĐ. Phạm Văn OanhChiều nay, ngày 17/01/2022 nhóm bạn gồm : Lê văn Lăng, Nguyễn thị Minh (Q73), Trương Quang Hồng (Q75) đă đến viếng tang lễ Cụ Bà URSULA NGUYỄN THỊ VĂN, thân mẫu bạn Cao Bích Thọ, Q73.
Xin chia buồn cùng bạn Bích Thọ và gia quyến, cầu nguyện cho linh hồn URSULA sớm được về nước Chúa.
Ban TTTT-QVN