Banner designed by Ninh Quốc Bảo 73

Một số hình ảnh Đại Hội QGNT 2023 do chị Lưu Thị Dậu 74 cung cấp.


Bản nhạc "Cho Lần Cuối" do Lê Uyên Phương

 

 

 

Xe Van Đưa Đón Các Ngày Đại Hội

 

 

Tại Khách Sạn

 

 

HOUSTON: Little Saigon

 

Tiền Đại Hội tại Trung Tâm Mai Vàng

 

Du Ngoạn

 

 

 

TIỆC LIÊN HOAN CHỦ NHẬT

 

 

Ăn Tối Tại San Antonio

 

Chia Tay Tại Phi Trường Hobby, Houston