Nhớ Ơn Thầy Cô

Kính gởi thầy cô vạn nghĩa tình
Xa rồi một thuở áo thư sinh
Trường xưa vàng võ sầu hoa nắng
Lớp cũ xanh rêu lặng bóng hình
Ý ngọc huấn từ nhân đức vẹn
Lời vàng khuyên nhủ lợi danh khinh
Tạc lòng ghi mãi ân thâm trọng
Vật đổi sao dời dạ sắt đinh
Võ thị Lệ - Bằng Lăng

 

 Video Hình Ảnh Quý Thầy Cô Quốc Gia Nghĩa Tử. Tiếng hát Thái Thanh và nhạc phẩm"Bừng Sáng"

 

Các Lễ Tri Ân Thầy Cô 2003 - 2010

Các Lễ Tri Ân Thầy Cô 2011 - 2019

Trang Tri Ân Thầy Cô

Thầy Phạm Thanh Liêm

Thầy Phạm Nghệ

Thầy Nguyễn Khuê

Thầy Nguyễn Khánh Do

 

 

 

 

Hình ảnh các Thầy Cô sau 1975 cho tới thời gian gần đây nhất. Hình do các cựu học sinh cung cấp.


Hình "bố Vỹ" và các cựu học sinh QGNT

 

Lời Cô Thục

Cám ơn em đã gửi xem lại các ảnh xưa, thời gian đi quá mau, kẻ còn người mất (như ông Quan, ông Chi, thầy Hồ ...và mới đây cô Nhung cũng đã mất Hồi tôi về VN lần đầu 2002, tôi có mời được một số Giáo sư và Hoc Sinh QGNT tới chung vui tại nhà Minh Phương, ( hình 10,11). 2004 về VN tôi có thăm cô Dung, cô Thủy Tiên, cô Trắc và cô Phương lúc đó đã yếu lắm, sau đó tôi có thuê 1 xe lớn cùng các em hs và mấy cô tới thăm cô Phương Mai tu ở Bình Dương (sư cô Diệu Thoát) có ảnh em đã thấy và (h.2), ảnh tôi chụp với các toàn thể GS QGNT cùng ảnh ở Vũng tầu với các em QGNT hồi 1968, sau đó năm 2011 tôi có dự đại hội QGNT (H 14b). Gửi em nếu tiện thì gửi để mọi người cùng xem để nhớ lại kỷ niệm xưa. cô Thục

Thầy Phong về VN (Thầy Vinh đứng cạnh Thầy Phong)


Khi cô Thục từ bên Pháp về có gặp Thầy Tô và Cô Phương Mai


3 em múa


Cô Huệ


Thầy Nguyễn Sơn


Thầy Lê Quan Tấn


Thầy Chuẩn Cô Thủy Tiên


Thầy Chương


Hình Thầy Long


Thầy Hồ


Cô Phương Mai và Cô Trắc.


Cô Dung


Thầy Tô


Thầy Phạm Nghệ