(Trích từ Kỷ̉ Yếu 92 QGNT - Vinh Danh Các Thầy Cô - Trở Về Trường Cũ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h P