Nữ sinh QGNT trong sân Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử

Trang hình ảnh các nữ giáo sư QGNT đi du ngoạn.