logoqTrung Học Phổ Thông QGNT
1963-1975178ktTrung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1975
tonghopTrung Học Tổng Hợp QGNT
1972-1975
danangTrung Học QGNT Đà Nẵng
1967-1975
hueTrung Học QGNT Huế
1967-1975
Trung Học QGNT Cần Thơ
1970-1975 Tiểu Học QGNT Biên Hòa
1970-1975

Danh Sách Tham Dự

Số Thứ Tự Tên Khóa Năm Tham Dự Ủng Hộ
  Cha / Mẹ QGNT      
  Mẹ Nguyễn Thị Cẩm Hồng 75 1 30
  Mẹ Trần Ý Thu 74 1  
         
         
  QUÝ VỊ GIÁO-SƯ      
  Thầy Ôn Tấn Lượng   2 100
  Thầy Nguyễn Hàn Tý   2 200
  Thầy Nguyễn Khánh Do   2  
  Thầy Nguyễn Lộc Thọ   1  
  Thầy Nguyễn Đức Quảng Pháp 1 200
  Thầy Phạm Trọng Phu   2 100
  Cô Võ Kim Sơn   2 200
  Cô Lê Kim Xuyến   2 100
  Cô Nguyễn Thị Hoà   1 200
  Cô Trần Thị Chương Anh Quố́c 2 200
  Cô Hoàng Mai Dung   2 200
  Cô Nguyễn Mạnh Quang   1 100
  Thầy Vũ Xuân Đào   2 100
  Cô Đỗ̃ Thị Phụng   1 200
  Cô Trương Thế Khôi   0 100
  Thầy Lê Đức Khanh   1  
  Cô Lê Thị Hòa Úc Đại Lợi   150 Úc Kim
  Cô Phạm Thị Bảo Ngọc   1 200
  Cô Lê Công An   0 100
  Thầy Lê Văn Khoa   2  
  Cô Nguyễn Thu Hương   1  
  Cô Nguyễn Thị Nhung   2 200
  Cô Phan Thanh Hằng   1 80
  Cô Nguyễn Mạnh Cầm   1 100
  Cô Chi Thầy Thịnh   0 100
  PHỔ THÔNG      
  Bùi Thị Nam 65 1 20+50 ĐS
  Bùi Thị Bích 65 1  
  Trần Giai Thoại 65 2 40
  Mai Viết Thiệp 65 2  
  Đinh Thị Mạc 65   100 ĐS
  Lương Chấn Hưng 65 2  
  Nguyễn Khắc Kình 66 0 100 Úc Kim ĐS
  Phạm Công Yến 66 1  
  Mai ̣Đức Phú 68 2 40
  Trần Đình Ninh 68   50 ĐS
  Lê Hồng Đa 68 2 100
  Hoàng Ngọc Sỹ 69 3  
         
  Trần Thị Kim Dung 70 1 500
  Trịnh Ngọc Cẩn 70 2  
  Vương Đắc Lực 70 2  
  Nguyễn Xuân Dũng 70 1  
  Hoàng Việt Thu 70 1  
  Đoàn Thị Lan 70 1  
  Nguyễn Hữu Hùng 70 1  
  Trịnh Kim Thành,OH 70 1  
  Nguyễn Thị Thu Tâm 70 1  
  Lê Kim Thanh 70 2  
  Ngô Cường 70 1 20
  Trần Thái 70 1  
  Nguyễn Thị Bích Yến 70 2 20
  Phạm Thị Thôn 70 2  
  Nguyễn Thị Ngọc Bích 70 1  
  Phan Nhật Tân 70 1 20
  Đào Thanh Vân 70 1  
         
  Đỗ Thị Hoa 71 1 20
  Lê Văn Nam 71   500 ĐS
  Nguyễn Bá Đạt 71 2  
  Đặng Bích Ngọc 71 1  
  Phạm Minh Đốc 71 2 100
  Phó Thịnh Trương 71 2 20
  Bùi Thái Lan 71 1  
  Phạm Trần Lân 71 2  
  Nguyễn Trung Thược 71 1  
  Đinh văn Bình 71 1  
  Nguyễn Tùng 71 1  
  Đặng Văn Minh 71 1  
  Đoàn Văn Hùng 71 2  
  Lê Khánh Hòa 71 2 50 ĐS
  Trần Tuấn Hạnh 71 1  
  Vũ Ngọc Mai 71 1  
         
  Nguyễn Kim Oanh 72 1  
  Đỗ Thị Mơ 72 3  
  Lê Thị Minh Nguyệt 72 1  
  Nguyễn Ngọc Quỳnh 72 1 20
  Nguyễn Thị Thuận Châu 72 Anh Quốc 1 100
  Phạm Hữu Thừa 72 2  
  Ngọc Ánh 72 1 200
  Trần Xuân Bi 72 1  
  Nguyễn Văn Thanh 72   100 + 60 ĐS
  Đoàn Bạch Hoa 72 1  
  Nguyễn Thị Ái Liên 72 1  
  Châu Thị Đinh 72 1 100
  Lưu Văn Phúc 73 2 100
  Mai Viết Khánh 73 2 100 ĐS
  Trịnh Hoài Nam 73 2  
  Vũ Khắc Thông 73 2  
  Trần Quảng Nam 73 2 20
  Lê Ngọc Mai 73 1  
  Chị Đèo Văn Bắc 73 1  
  Đỗ Hoa 73 Pháp Quốc 1  
  Nguyễn Mai Liên 73   100 ĐS
  Lương Thị Điều 73 1 120
  Nguyễn Kim Thanh 73 1 20
  Vũ Ngọc Sơn 73 2  
  Vũ Văn Đãng 73 2  
  Nguyễn Quốc Việt 73    
  Hoàng Thị Quan Thư 73 1 120
  Phạm Đình Chiến 73 2  
  David Hè Nguyễn 73 1  
  Nguyễn Kim Khánh 73   50 ĐS
  Nguyễn Huyền Nga 73 1 100
  Nguyễn Thanh Hải 73 2 100 ĐS
  Lâm Dung- Canada 73   100, 100DS
         
  Nguyễn Kim Điệp 74 1  
  Huỳnh Khương Nghĩa 74 2 40
  Nguyễn Trọng Phương 74 1 20
  Hoàng Thúy Nga 74 2  
  Trần Ý Thu 74 1  
  Đinh Thị Hạnh 74    
  Phạm Thúy Nga 74 2  
  Vy Văn Định 74 1 20
  Vũ Thị Thinh 74 7 200
  Lê Liên 74   200
  Nguyễn Bửu Minh 74 1  
  Lê Phương 74 2  
  Phạm Hữu Phước 74 1  
         
  Đặng Minh Hải 75 1  
  Lê Thị Tuyết Mai 75 1  
  Huỳnh Như 75 2  
  Nguyễn Thị Kim Hương 75 1  
  Nguyễn Thị Kim Xuân 75 1  
  Nguyễn Thị Cẩm Hồng 75 2  
  Trần Thị Cúc 75 1  
  Nguyễn Thị Ái Liên 75 2  
  Mai Tuyết 75 2  
  Loan Lê 75 2 200
  Đặng Tuyết 75 4  
  Đan Ngọc Lợi 75 1  
  Dương Thị Thu Huyền 75 2  
  Trần Thị Kim 75 2  
  Nguyễn Huyền Chi 75 2  
  Lê Ngọc Phúc 75 2  
  Phạm Thị Hồng Thúy 75 2  
  Trần Tài 75 2  
  Hoa Lily 75 1  
  Võ Thị Ngọc Dung 75 2  
  Trần Thị Thu Hương 75 1  
  Đinh Đình Đoàn 75 1  
  Mã Thị Thanh Xuân 75 1  
  Thanh Trà 75 1  
  Nguyễn Ngự 75 1  
  Dũng Nguyễn 75 1  
  Hồ Nguyễn 75 1  
  Trần Thị Tường Vân 75 2  
  QGNT Ẩn danh     200
  Minh Nguyễn 75 1 20
         
  KỸ THUẬT      
  Nguyễn Xuân Hải 74KT 2 100
  Huỳnh Khương Trung 72KT 1  
  Huỳnh Khương Hiếu 75KT 2  
  Đỗ Khắc Dũng 74KT 2 40
  Phạm Khắc Anh 75KT 3  
  Phạm Khắc Phụng 75KT 4  
  Phó Thịnh Việt 75KT 2 40
  Nguyễn Vũ Hùng 75KT 2 20
  Vương Đắc Quang 75KT 2  
  Nguyễn Tiến Dũng 75KT Canada 2 40
  Ngô Giang 75KT 2 20
  Lưu Văn Nhân 75KT 1  
  Phạm Văn Hát Canada 75KT 0 100
  Chị Võ Minh Chánh 75KT 1  
  Phan Thanh Xuân Lai 75KT 2  
  Lê Đình Minh 75KT 2  
  Phạm Văn Đồng 75KT 1  
  Phạm Hữu Thanh 74KT 1 70
  Phạm Minh Hùng 75KT 1 20
         
  TỔNG HỢP      
  Bùi Thị Kim Thanh 75TH 2  
  Nguyễn Ngọc Thùy Trang 75TH 1  
  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 75TH 1  
  Võ Thị Minh Phượng 75TH 2 100
  Vũ Thị Thanh Hà 75TH 2 40
  Lê Thị Bích Liên 75TH 1  
  Bảo Nguyễn 75TH 2 100
  Phạm Minh Tuấn 75TH 1 20
  Trần Nguyên Thanh 75TH 1  
  Vũ Trung Lễ 75TH Canada 1 20
  Vũ Quang Huy 75TH 1  
         
         
    THÂN HỮU QGNT    
  Anh Thanh Long Ái Liên 10 Sat  
  Phan Như Diệp Minh Phượng 1  
  Chị Võ Thị Thơ-Duy Việt Minh Phượng 2 50
  Chị Thái Hà Bắc Cali   1000
  Chị Laura Bắc Cali   1000
  Lương Nguyến Ngọc Hoan 1  
  Nhung Nguyễn Ngọc Hoan 1  
  Nguyễn Sương Như Huỳnh 2 40
  Duy Hải Như Huỳnh 1 20
  Cha Mẹ Hiền Thê Phụng 2  
  ÔB Trần Phuoc Anh nt 2  
  ÔB Hao nt 2  
  Ba Mai nt 2  
  Luke Nguyễn nt 1  
  Troy Nguyễn nt 1  
  Lăng Trần nt 2  
  Long Trần nt 2  
  Cần Nguyễn SG9 BTC 2  
  Cháu ngoại Huyền Chi 1  
  Cha Mẹ Hiền Thê Trịnh Hoài Nam 2  
  Minh Phương nt 1  
  Minh Thư nt 1  
  Ban Nhạc BTC 3  
  Anh Quốc Thái-VietStarTV BTC 2  
  Thân hữu anh Trương Phó Thịnh Trương 6  
  Thân hữu anh Hải KT Nguyễn Xuân Hải 2  
  Thân hữu anh Phúc Lưu văn Phúc 1  
         
         

 

 

chuongtrinhdaihoi

Ghi Danh Tham Dự

Xin ghi danh qua qua diễn đàn gdqgnt hoặc qua email sau đây dhqgnt2015@gmail.com

Xin tải - download phiếu ghi danh và gửi kèm theo ngân phiếu

Trên chi phiếu gửi cho ĐH 2015 xin đề tên: (Pay to the order of ) QGNT2015 và gởi về địa chỉ:

Nguyễn thị Aí Liên
12662 Cardinal Ave.
Garden Grove, CA 92843
Cell: 714-276-3994
E-mail:
nguyenthiailienti@yahoo.com

Lệ phí ghi danh cho 3 ngày là : $80.00 bao gồm cơm tối hai ngày thứ sáu, thứ bảy, cùng với thức ăn cho picnic sáng chủ nhật.

Thư mời quý ACE bên Việt Nam: Xin quý anh chị em tải xuống, in ra Thư Mời đính kèm sau đây để dùng khi làm thủ tục xin VISA. Rất mong được gặp lại quý anh chị ở ĐH2015

 

 

 

 

 

 

 

 

vegastour

Chương Trình Du ngoạn trước và sau Đại Hội

Cruise Mexico 4 Ngày: đi Ngày Chủ-Nhat 7/26 (sau ĐH).
Las Vegas tour: đi Ngày Chủ Nhật 7/26 về Ngày 7/28
.
Hạn chót để ghi danh là 5/2/15 và hạn chót để hủy chuyến đi là 6/20/15

Để ghi danh tham dự, xin liên lạc :

Anh Trịnh Hoài Nam , Las Vegas tour
ĐT: 714-721-1786
email: hntrinh2000@yahoo.com

Anh Trịnh Ngọc Cẩn cho Cruise Mexico.
email: kenntrinh@hotmail.com

Xem Thêm Chi Tiết

Nếu book riêng xin vào: www.cruise.com