Cụ Bà Lê Thị Lượm

Thân mẫu anh Minh Triết QGNT75

 

Được tin Mẹ của Bạn Minh Triết Q75.

Cụ Bà Lê Thị Lượm. Sinh Năm 1924.
Đă văng sanh vào lúc 16h30 Ngày 27-12-18.
Chúng Tôi cùng với QVN sẽ đến viếng tang văo lúc 10h00. Ngày CN 30-12-18.
Thân mời ACE cố gắng sắp xếp đến chia buồn cùng Gia Đ́nh và tiễn đưa Mẹ Q lần cuối.
Cầu nguyện hương linh Mẹ Q sớm về cơi Niết Bàn.
Địa chỉ: 4/8/2 K7 Đường Nguyễn Trăi, TP Thủ Dầu Một. B́nh Dương.
Thân Báo
NL


thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

 

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 


THÀNH KÍNH PHÂN ƯUXin chia buồn với bạn Minh Triết và tang quyến - Cầu mong hương linh Mẹ sớm siêu thoát.
Thân,
DDD


Chia buồn cùng bạn Minh Triết
Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
LKH 71


Thành Kính Chia buồn cùng bạn Minh Triết.
Nguyện cầu Hương Linh Mẹ được an nghỉ chốn thanh nhàn.
Ng Tri Phương


Thành Kính chia buồn cùng anh Minh Triết.
Cầu nguyện cho Hương Linh của Mẹ sớm về cơi an nhàn
NThanh


Xin được chia buồn đến anh Triết và gia đ́nh.
Cầu cho Mẹ sớm được về cơi Niết Bàn..
TTTT/QVN.