Chị Teresa Nguyễn Thị Ngọc Mai

Là Hiền Thê của anh Hoàng Thế Tản QGNT71

 


thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

 

 

 

 

 

Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

Gia Đình Kỹ Thuật

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 


THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhận được tin trễ, chị Teresa Nguyễn Thị Ngọc Mai, hiền thê của anh Hoàng Thế Tản (Q71), đã qua đời ngày 21 tháng 8 năm 2021 tại Việt Nam, vì Covid-19. Anh Tản thì vẫn còn phải ở trong khu cách ly.

Thành Kính Phân Ưu cùng anh Tản và tang quyến.
Xin đồng cầu nguyện cho linh hồn của Teresa Nguyễn Thị Ngọc Mai sớm về nơi đất Chúa, và anh Tản có đủ sức khỏe để vượt qua cơn bệnh dịch này.
BCH-QGNT-2021

Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đ́nh Anh Tản. Cầu nguyện linh hồn Teresa
Nguyễn Thị Ngọc Mai sớm về Nước Chúa.
NL


Xin chia buồn đến anh Tản và tang quyến
Cầu cho linh hồn Teresa sớm được Chúa đón về
Dũng.Thành kính phần ưu với anh Tân và tang quyến.
Thân,
DDD
Sống gởi ... thác về ...


Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái ṿng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc ǵ c̣n vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN