Cụ Ông Giuse Lý Công Chuẩn

Cựu Giáo Sư  QGNT Sagon

 

 


thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

 

 

 

 

 

Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

Gia Đình Kỹ Thuật

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 


THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhận được tin buồn Thầy LƯ CÔNG CHUẨN Giáo sư Trường TH QGNT vừa qua đời tại VN. Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến. Xin cầu cho LH GIUSE được vào hưởng Nhan Thánh Chúa.
TM QVN
Nguyễn Tri Phương
Thành Kính chia buồn cùng GĐ Thầy .
Xin Cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Giuse Lư Công Chuẩn sớm về Nước Chúa.
Ng T NamThanhThành Kính Phân Ưu cùng gia đình Thầy Lư Công Chuẩn.
Xin cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Giuse Lư Công Chuẩn sớm về Nước Chúa.
Gia đình Phúc Lưu (Q73)Thành Kính Phân Ưu cùng Tang quyến.
Xin đồng cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Giuse Lư Công Chuẩn luôn được hưởng nhan Thánh Chúa Nhân Từ.
BCH-Gia Đình QGNT


Thành kính phân ưu với gia đ́nh thầy
Cầu xin Chúa thương, đón nhận linh hồn Giu se về bên Người
Học tṛ
Dũng.


Xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn Thầy sớm về chốn an nhàn.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thanh Nguyễn


Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Thầy Lý Công Chuẩn. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Giuse Về Nước Ngài.
GĐ Phạm Văn Oanh


Thành kính phân ưu với Cô và tang quyến.
DDD


Thành kính phân ưu cùng GD.
Cầu nguyện linh hồn Giuse sớm về Nước Chúa.
GD Ngọc Lang


Sống gởi ... thác về ...


Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái ṿng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc ǵ c̣n vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN