Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Kính

Thân Mẫu của Bạn Phan Cao Biền Q75, Anh Phan Khắc Thành Q72.

 


thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

 

 

 

 

 

Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

Gia Đình Kỹ Thuật

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhận được tin Thân Mẫu của Bạn Phan Cao Biền Q75, Anh Phan Khắc Thành Q72.
Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Kính.
Sinh Năm 1921.
Đă được Chúa gọi về lúc: 22h08 Ngày 26/10/21.
Hưởng Đại Thọ: 100 tuổi.
Kính mời ACE cùng hiệp ư cầu nguyện cho linh hương Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Kính sớm về Nước Chúa.
Thành thật chia buồn cùng Gia Đ́nh bạn Phan Cao Biền, Anh, Phan Khắc Thành.
Kính Báo
Ban TTTT QVN.


Nhận được tin buồn, cụ bà Anna Nguyễn Thị Kính, thân mẫu của các anh Phan Khắc Thành (Q-73), anh Phan Cao Biền (Q-75), vừa từ trần lúc 22:08 giờ, ngày 26, tháng 10, năm 2021 tại Việt Nam, hưởng đại thọ 100 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng anh Phan Khắc Thành, anh Phan Cao Biền và tang quyến.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn của mẹ Anna Nguyễn Thị Kính sớm được hưởng Nhan Thánh chúa.
BCH-QGNT-2021


Thành Kính Phân Ưu Cùng Anh Phan Khắc Thành Và Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Cụ Bà Anna Về Nước Ngài.
GĐ Phạm Văn Oanh


Xin được chia buồn đến anh Thành,anh Biền cùng tang quyến
Cau.Cầu xin Chúa thương, đón linh hồn Anna về bên Người
Dũng.