Cụ Bà Nguyễn Thị Thư

 Thân mẫu của anh Hà Văn Soái (Q-73),

Nhạc mẫu của chị Minh Trần (Q-74)


thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

 

 

 

 

 

Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

Gia Đình Kỹ Thuật

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhận được tin buồn, cụ bà NGUYỄN THỊ THƯ, sinh năm 1932, là thân mẫu của anh Hà văn Soái, Q73, đã tạ thế lúc ̀16g30 ngày 03 tháng 11 năm 2021, thượng thọ 90 tuổi.
Lễ động quan lúc 7g00 ngày 06/11/2021 sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Đa Phước.
Thành Kính Phân Ưu cùng :
- Anh Hà văn Soái (Q73)
- Vợ : Chị Minh Trần (Q74) và tang quyến.
Cầu nguyện hương linh Cụ Bà sớm được văng sanh miền Cực Lạc.
Ban TTTT-QVNNhận được tin buồn, cụ bà Nguyễn Thị Thư, thân mẫu của anh Hà Văn Soái (Q-73), nhạc mẫu của chị Minh Trần (Q-74), vừa từ trần vào lúc 16:30 giờ, ngày 03, tháng 11, năm 2021 tại Việt Nam, hưởng thượng thọ 90 tuổi.
Thành Kính Phân Ưu cùng anh Hà Văn Soái, chị Minh Trần và tang quyến.
Xin đồng cầu nguyện chư Phật phù hộ cho hương linh của mẹ Nguyễn Thị Thư sớm được siêu thoát nơi cõi Vãng Sanh Tịnh Độ.
BCH-QGNT-2021

                

Thành thật chia buồn cùng bạn Hà Văn Soái và tang quyến.
Cầu cho hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.
Nguyễn Thiết Thạch


Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
Cầu nguỵện hương linh Cụ Bà văng sanh miền cực lạc.
NL


Hi Soái,
Thành thật chia buồn cùng mày và gia đình.
Xin đồng cầu nguyện chư Phật phù hộ cho hương linh của bác sớm được siêu thoát nơi cõi Phật.
Lưu Văn Phúc (Q73)


Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
Cầu nguyện hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Thư sớm về cơi Niết Bàn,
NL


Thành Kính Phân Ưu Cùng Bạn Hà Văn Soái. Nguyện Xin Hương Linh Cụ Bà Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn Oanh