Cụ Bà Diệu Lợi Phạm Thị Cúc

Thân mẫu của chị Vũ Thị Thái Loan (QGNT72)

 


thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

 

 

 

 

 

Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

Gia Đình Kỹ Thuật

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhận được tin buồn, cụ bà Diệu Lợi Phạm Thị Cúc, thân mẫu của chị Vũ Thị Thái Loan (Q72), vừa từ trần lúc 22 giờ 30, ngày 12 tháng 12 năm 2021, tại bệnh viện Dã Chiến Tân Bình, Việt Nam, vì Covid, hưởng thọ 94 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng chị Thái Loan và tang quyến.

Xin đồng cầu nguyện cho hương linh của mẹ Diệu Lợi Phạm Thị Cúc sớm về cõi Vãng Sanh Tịnh Độ.

BCH-QGNT-2021


Thành kính chia buồn cùng Thái Loan, Chị Dung anh Hưng và toàn gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bác Diệu Lợi Phạm Thị Cúc văng sinh về Tây Phương Tịnh Độ.
Ngoc Hoan
Thương tiếc Mẹ Q và chia buồn với chị Thái Loan.
Thân,
DDDXin được chia buồn đến chị Thái Loan và tang quyến
Cầu xin để Mẹ sớm về bên đất Phật
DũngThành Kính Phân Ưu Cùng Chị Thái Loan Và Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Cụ Bà Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn Oanh


Xin chia buồn cùng Chị Thái Loan .
Nguyện cầu hương linh Cụ. Bà sớm văng sanh về cơi Phật
Gia Đ́nh Định Lê