Cụ Bà Maria Trần Thị Nhường

Thân mẫu của bạn Trà Trần (QGNT75)

 


thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

 

 

 

 

 

Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

Gia Đình Kỹ Thuật

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Thật đau buồn khi báo tin Thân Mẫu của Bạn Trà Trần Q75.
Cụ Bà Maria Trần Thị Nhường.
Sinh năm: 1932.
Đă được Chúa gọi về lúc 10h00.
Ngày 10/12/21 (V́ Covid).
Kính mời ACE cùng hiệp ư cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà Maria Trần Thị Nhường sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thành Thật Chia Buồn cùng Gia Đ́nh Bạn Trà Trần.
Kính Báo
Ban TTTT QVN.

Nhận được tin buồn, cụ bà Maria Trần Thị Nhường, thân mẫu của bạn Trần Trà (Q75), vừa từ trần ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại Việt Nam, vì COVID.

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Trần Trà và tang quyến.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn của cụ bà Maria Trần Thị Nhường sớm hưởng Nhan Thánh Chúa Nhân Từ.

BCH-QGNT-2021
Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Trà Trần và Gia Quyến. Xin Chúa thương đón nhận LH MARIA vào nước Người.
Ng Tri PhươngThành kính phân ưu với bạn Trả Trần và tang quyến.
Thân,
DDDThành Kính Phân Ưu Cùng Bạn Trà Trần Và Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Cụ Bà Maria Về Nước Ngàit.
GĐ Phạm Văn Oanh