Cụ bà Đỗ Thị Gòn


Thân mẫu của anh Nguyễn Văn Tài KT 721

 

thanhkinhphanuu3.jpg

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

TIN BUỒN MẸ KỸ THUẬT 721

Nhận tin buồn Cụ Bà ĐỖ THỊ G̉N ,sinh năm 1933 Pass away 06/06/2023
Huơng Thọ 90 tuổi
Thành Kính Phân Ưu Bạn Nguyễn Văn Tài KT 721,cùng Gia Đ́nh .
Nguyện xin linh hồn Cụ Bà ĐỖ THỊ G̉N sơm về cơi Niết Bàn

TRANG PHÂN ƯU MẸ KT QGNT CỤ BÀ ĐỖ THỊ G̉N (google.com)

Gia Đ́nh Định Lê
Nhận được tin buồn cụ bà Đỗ Thị Gòn, thân mẫu của anh Nguyễn Văn Tài (KT 721), đã quá vãng lúc 13 giờ 40 ngày 06 tháng 06 năm 2022, tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng anh Nguyễn Văn Tài và tang quyến.

Xin cầu nguyện cho hương linh cụ bà Đỗ Thị Gòn sớm về cơi Vãng Sinh Vĩnh Cửu.

BCH-QGNT-2021Thành Kính Phân Ưu Cùng Anh Nguyễn Văn Tài Và Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Cụ Bà Đỗ Thị Gòn Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.

GĐ Phạm Văn Oanh


Thành kính phân ưu với ảnh Nguyễn Văn Tài và tang quyến.
Thân,
DDD


Thành Kính Phân Ưu cùng A. Nguyễn Văn Tài và Tang Quyến. Cầu Hương Linh Bà được an nghỉ chốn b́nh yên.
Ng Tri Phương