THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 2022

 

 

 

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn

với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn

có người thân đã ra đi trong năm 2022

 

 

 

Cụ Ông Nguyễn Xuân Liệu

 

Cụ Bà Đoàn Cẩm Nhung

 

Giáo Sư Trần Thị Phương Khuê

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan 71

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Á

 

Ông Nguyễn Văn Tập

 

Cụ Bà Trần Thị Bích Hợp

 

 Cụ Phạm Văn Thông

 

Mẹ Lê Thị Son

 

 Thầy Nguyễn Khánh Do

 

 Ông Lương Văn Nhật

 

Cụ Bà Ngô Thị Kẹt

 

 Ông Phan Văn Hoàng

 

Cháu Nguyễn Xuân Vũ

 

Cụ Ông Lê Ngọc Anh

 

 Anh Phạm Xuân Đồng KT

 

 

Cụ Bà Trần Thí Tư

 

Cụ Bà Đoàn Thị Diệu

 

Anh Lê Thành Tài

 

Anh Vũ Văn Điều 73

 

Nguyễn Bửu Lê Hương

 

Cụ Trần Thị Bảo

 

Anh Nguyễn Anh Dũng

 

Cụ Bà Lê Thị Út

 

 

 Anh Lê Văn Chiếu

 

 

 Anh Trương Chí Trực 75

 

 

Cô Trần Thị Mai Hoa

 

Cụ Bà Đặng Thị Ngọc Sương

 

Bà Võ Thị Phi

 

Cụ Bà Đỗ Thị Gòn

 

Cụ Bà Lưu Thị Yến

 

Anh Lý Minh Tòng QTH75

 

Anh Thành Nguyễn

 

Bạn Nguyễn Thị Lệ Q75

 

Cụ Ông Nguyễn Văn Liên

 

Thầy Ngô Quang Chương

 

Bà Cố Vũ Thị Ngượi

 

Anh Võ Thanh Xuân Q72

 

Ông Nguyễn Văn Công

 

Anh Bửu Minh Q74

 

Cụ Bà Chu Liễu Hoa

 

Cụ Bà Bùi Thị Hữu Khai

 

Giáo Sư Nguyễn Văn Ngọc

 

Giáo Sư Phan Đình Thưởng

 

Cụ Bà Phạm Thị Ràng

 

Cụ Bà Mai Thị Hơn

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Văn

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Lương

 

Cô Đặng Thị Xạ

 

Anh Hoàng Thế Tản Q71

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 2022

Cựu GIÁO SƯ – GIÁM THỊ

Thầy Nguyễn Khánh Do – Cựu Giáo Sư QGNT Sàigòn

Thầy Ngô Quang Chương – Cựu Giáo Sư QGNT Sàigòn

Giáo Sư Nguyễn Văn Ngọc -  Cựu Giáo Sư Trung Học QGNT Đà Nẵng

Giáo Sư Phan Đình Thưởng -  Cựu Giáo Sư Trung Học QGNT Đà Nẵng

Cô Đặng Thị Xạ -  Cựu Giám Thị khu Nội Trú trường Trung Học QGNT Sài Gòn

Cô Trần Thị Mai Hoa - Cựu Giáo Sư trường Trung Học QGNT Đà Nẵng

Cô Trần Thị Phương Khuê - Cựu Giáo Sư trường Trung Học QGNT Đà Nẵng

 

 

Cựu HỌC SINH QGNT

Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan - QGNT71

Anh Phạm Xuân Đồng - QGNTKT

Anh Vũ Văn Điều - QGNT73

Nguyễn Bửu Lê Hương - QGNT75

Anh Nguyễn Anh Dũng - QGNT74

Anh Trương Chí Trực - QGNT75

Anh Lý Minh Tòng  - QGNTTH75

Bạn Nguyễn Thị Lệ - QGNT75

Anh Võ Thanh Xuân - QGNT72

Anh Bửu Minh - QGNT74

Anh Lê Thành Tài - QGNT72

Anh Hoàng Thế Tản QGNT71

 

PHU QUÂN - PHU THÊ - BÀO HUYNH – HIỀN TỶ

Ông Nguyễn Văn Công - Chồng của Bạn Kim Xuân (12A5)

Ông Nguyễn Văn Tập - Ông Xă của Chị Nguyễn Thị Tuyết A (Q74)

Ông Phan Văn Hoàng - Chồng Chị Huỳnh Thị Kim Hồng (Q74)

Cụ Bà Trần Thị Bích Hợp - Hiền tỷ của các anh chị Trần Đình Ninh-Q68, Trần Thị Kim Dung-Q70, Trần Thị Huyền Thanh-Q71, và Trần Quốc Toản-Q72)

Anh Lê Thành Tài QGNT72 - Anh của chị Lê Ngọc Mai (Q73)

Anh Lê Văn Chiếu - Phu Quân của Bạn Nguyễn Khanh Q75

Bà Võ Thị Phi - Bà Xă của Bạn Bùi Văn Thanh QGNT75 (Nha Trang)

Anh James Thành Nguyễn - Phu Quân Chị Michell Trần QGNT73

 

THÂN MẪU-THÂN PHỤ-NHẠC MẪU – NHẠC PHỤ

Cụ Bà Đoàn Cẩm Nhung. Mẹ Chồng của Bạn Kim Thanh (Q75)

Cụ Bà Nguyễn Thị Á - Thân Mẫu của Bạn Lê Trung Sinh (Q75) QSG-Huế)

Cụ Ông Phạm Văn Thông -Thân Phụ Chị Phạm Thúy Nga QGNT74

Mẹ Lê Thị Son - Thân mẫu của  Anh NGUYỄN ANH TUẤN - Q72 Chị NGUYỄN THỊ ANH ANH - Q74 - Anh NGUYỄN TÚ THƠ - QKT Lớp 721

Ông Lương Văn Nhật - Nhạc Phụ anh Phạm Khắc Thiện QGNT75

Cụ Bà Ngô Thị Kẹt - Mẹ Chồng Bạn Vũ Thị Bích Ngọc QGNT75

Cháu Nguyễn Xuân Vũ - Con trai của bạn Xuân Tiến (Q75-10B2)

Cụ Ông Lê Ngọc Anh - Ba của anh Lê Minh Châu (Q74).

Cụ Bà Trần Thị Tư - Mẹ Vợ của Trần Nguyên Thanh (Q75-Tổng Hợp).

Cụ Bà Đoàn Thị Diệu - Thân Mẫu của Chị Nguyễn Thị Điền (Q72)

Cụ Trần Thị Bảo - Nhạc Mẫu của Anh Vơ Tiến Long (Q70)

Cụ Bà Lê Thị Út - Thân Mẫu của Bạn Nguyễn Thị Hiền (11A1-Q75)

Cụ Bà Đặng Thị Ngọc Sương - Thân mẫu của anh Tạ Trung Đức (Q-Kỹ Thuật 11/75)

Cụ Bà Đỗ Thị Gòn - Thân mẫu của anh Nguyễn Văn Tài KT 721

Cụ Bà Lưu Thị Yến - Thân mẫu của anh Mạnh Lân KT 711 và Nguyễn Thị Thúy Phượng Q74

Cụ Ông Nguyễn Văn Liên - Thân phụ anh Nguyễn Văn Luật QGNT73

Bà Cố Vũ Thị Ngượi - Thân Mẫu của các Anh Chị: Phạm Thị Chuyên Q70,  Phạm Xuân Kết Q71,  Phạm Quang Tuyến Q74,  Phạm Văn Năm Q75.

Cụ Bà Chu Liễu Hoa - Nhạc mẫu của anh Trần Tài  (Q-75)

Cụ Bà Bùi Thị Hữu Khai - Mẹ anh Phan Nhật Tân 70

Cụ Bà Phạm Thị Ràng - Thân mẫu của bạn Vũ Thị Kim Thanh (Q-75)

Cụ Bà Mai Thị Hơn - Thân mẫu của bạn Trần Thị Huệ (Q-75)

Cụ Bà Nguyễn Thị Văn - Thân mẫu của bạn Cao Bích Thọ (Q-73)

Cụ Bà Nguyễn Thị Lương - Thân mẫu của Lê Kim Liên, Lê Thị Kim Loan, Lê B́nh Minh (Q75).

 

 

 

 

 

Bài Tiễn Bạn

 

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái ṿng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc ǵ c̣n vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN