THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 2022

 

 

 

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn

với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn

có người thân đã ra đi trong năm 2022

 

 

 

 

 

Anh Lê Văn Chiếu

 

 

 

Anh Trương Chí Trực 75

 

 

Cô Trần Thị Mai Hoa

 

Cụ Bà Đặng Thị Ngọc Sương

 

Bà Võ Thị Phi

 

Cụ Bà Đỗ Thị Gòn

 

Cụ Bà Lưu Thị Yến

 

Anh Lý Minh Tòng QTH75

 

Anh Thành Nguyễn

 

Bạn Nguyễn Thị Lệ Q75

 

Cụ Ông Nguyễn Văn Liên

 

Thầy Ngô Quang Chương

 

Bà Cố Vũ Thị Ngượi

 

Anh Võ Thanh Xuân Q72

 

Ông Nguyễn Văn Công

 

Anh Bửu Minh Q74

 

Cụ Bà Chu Liễu Hoa

 

Cụ Bà Bùi Thị Hữu Khai

 

Giáo Sư Nguyễn Văn Ngọc

 

Giáo Sư Phan Đình Thưởng

 

Cụ Bà Phạm Thị Ràng

 

Cụ Bà Mai Thị Hơn

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Văn

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Lương

 

Cô Đặng Thị Xạ

 

Anh Hoàng Thế Tản Q71

 

 

 

 

Bài Tiễn Bạn

 

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái ṿng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc ǵ c̣n vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN