Cháu Giuse Nguyễn Xuân Vũ

Con trai của bạn Xuân Tiến (Q75-10B2)

 

thanhkinhphanuu3.jpg

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhận được tin buồn, con trai của bạn Xuân Tiến (Q75-10B2), cháu Giuse Nguyễn Xuân Vũ đă từ trần vào lúc 18 giờ, ngày 22 tháng 10 năm 2022, tạ̣i Việt Nam. Hưởng dương 40 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn của cháu Giuse Nguyễn Xuân Vũ sớm được về với Thiên Chúa Nhân Từ.

BCH-QGNT-2021


Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến bạn Xuân Tiến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Giuse Về Nước Ngài.

GĐ Phạm Văn Oanh