Cụ Bà Chu Liễu Hoa

 
Nhạc mẫu của anh Trần Tài  (Q-75)thanhkinhphanuu3.jpg

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhận được tin buồn, cụ bà Anna Rosa Chu Liễu Hoa, nhạc mẫu của anh Tài Trần (Q-75), thân mẫu của chị Vũ Phương Khanh, vừa từ trần lúc 07 giờ 45, ngày 13 tháng 02 năm 2022, tại Stockton, California, hưởng thọ 94 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng anh Tài Trần, chị Vũ Phương Khanh và tang quyến.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn của cụ bà Anna Rosa Chu Liễu Hoa luôn được hưởng Nhan Thánh Chúa Nhân Từ.

BCH-QGNT-2021

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến cùng hiệp ư Cầu xin cho LH Cụ Bà ANNA ROSA được vào Hưởng Nhan Chúa trên nước Trời.
Ng Tri Phương


Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đ́nh.
NL


Thành Kính Phân Ưu Cùng Vợ Chồng Bạn Tài, Khanh Và Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Cụ Bà Anna Rosa Về Nước Ngài.
GĐ Phạm Văn Oanh


Thành thật chia buồn cùng anh chị Tài-Khanh và gia quyến.
PhT


Xin thành thật chia buồn với anh Tài chị Khanh. Xin Chúa đón linh hồn Bà Cụ vào nước Ngài.
gđ Đồng và Yến