Cụ Bà Đoàn Cẩm Nhung


N
hạc mẫu của bạn Kim Thanh (Q75)

 

thanhkinhphanuu3.jpg

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Thật đau buồn khi báo tin Mẹ Chồng của Bạn Kim Thanh (Q75).
Cụ Bà Đoàn Cẩm Nhung.
Sinh năm: 1929.
Đă tạ thế lúc 22h00 Ngày 28/12/22 sau một thời gian bệnh nặng.
Hưởng thượng Thọ: 94 tuổi.
Kính Mời quư ACE cùng đến viếng tang, chia buồn Gia Đ́nh.
Lúc 10h30 Ngày 30/12/22.
Địa Chỉ: 05 Phạm Ngũ Lăo- P3- G̣ Vấp.
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến. Cầu nguyện hương linh Cụ Bà Đoàn Cẩm Nhung sớm về Cơi Niết Bàn.
Ban TTTT QVN (Saigon)
Kính Báo
Nhận được tin buồn, nhạc mẫu của bạn Kim Thanh (Q75), cụ Bà Đoàn Cẩm Nhung, đă quá vãng lúc 22 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2022, hưởng thượng thọ 94 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Kim Thanh và tang quyến.

Xin đồng cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà Đoàn Cẩm Nhung sớm về cơi Niết Bàn.

BCH-QGNT-2021


Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Kim Thanh (75) và Tang Quyến.
Ng Tri Phương


Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đ́nh Bạn Kim Thanh. Nguyện Xin Hương Linh Cụ Bà Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.

GĐ Phạm Văn Oanh


Kính Mời quư Thầy Cô- ACE cùng xem vài h́nh ảnh viếng tang Mẹ Chồng của Bạn Kim Thanh (Q75). Ngày 30/12/22.
Cụ Bà Đoàn Cẩm Nhung.
Kính Báo
Ban TTTT QVN (Saigon)