Ông James Thành Nguyễn

Phu Quân Chị Michell Trần QGNT73

 

 

 

thanhkinhphanuu3.jpg

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Vừa được tin buồn, Anh Thành phu quân của Trần Tuần Mỹ ( Michell Trần) Q73. Từ trần ngày 17 tháng 05 tại Virginia USA.
Theo thông tin của gia đ́nh không nhận ṿng hoa và miễn phúng điếu. Chưa được biết ngày giờ thăm viếng tại nhà quàn, nhưng sẽ có bạn Lương thị Điều Q 73 đại diện đến viếng. Xin góp lời cầu nguyện hương linh anh Thành sớm về cơi an lành.
Đỗ Hoa 73Xin chia buồn cùng Tuấn Mỹ
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến
LKH


Thành kính chia buồn cùng Gia Đ́nh Chị Tuấn Mỹ.
NL


Xin chia buồn cùng chị Tuấn Mỹ và gia quyến.
Cầu nguyện hương linh anh James Thành Nguyễn, Pháp Danh Nguyên Tâm sớm được về cơi Phật.
Lê văn Lăng, Q73 VNThành tâm chia buồn cùng Tuấn Mỹ và gia quyến.
Gia đ́nh Phạm hữu Thừa.


Xin chia nỗi buồn này với Tuấn Mỹ cùng gđ. Cầu mong hương hồn Anh an lành nơi tiên cảnh !
HnPhát 73


Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bạn Tuấn Mỹ. Nguyện Xin Hương Linh Anh Nguyên Tâm Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn Oanh


Thành Kính Phân Ưu Cùng Tuấn Mỹ và Tang Quyến.
Thanh Binh


Thành tâm chia buồn cùng Tuấn Mỹ và gia quyến.
Mai Lien


Thành kính chia buồn cùng Gia Đ́nh Chị Tuấn Mỹ.
NLThành Kính Phân Ưu cùng Chị Trần Tuấn Mỹ và Tang Quyến. Cầu xin Hương Linh Anh được siêu thoát.
Nguyễn Tri Phương


Xin chia buồn cùng em Tuấn Mỹ và toàn tang quyến cầu xin đưa anh về chốn Vĩnh hằng
Minh Châu


Nhận được tin buồn, anh James Thành Nguyễn, pháp danh Nguyên Tâm, phu quân của chị Trần Tuấn Mỹ (Q-73), đã mãn phần ngày 17 tháng 05 năm 2022, tại Arlington, USA.
Thành Kính Phân Ưu cùng chị Trần Tuấn Mỹ và tang quyến.
Xin đồng cầu nguyện cho hương linh của anh Nguyên Tâm James Thành Nguyễn sớm được về cõi Vãng Sanh Tịnh Độ.
BCH-QGNT-2021


Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Tuấn Mỹ và gia đình.
Xin đồng cầu nguyện cho hương linh của anh Nguyên Tâm James Thành Nguyễn sớm về cõi Phật.
Gia đình Phúc Lưu (Q73)


Thành kính chia buồn cùng với Tuấn Mỹ và gia đình.
mvk73


Xin chia buồn với chị Tuấn Mỹ và phân ưu cùng tang quyến.
Thân,
DDD


Xin chia buồn cùng Tuấn Mỹ và gia đ́nh.
Bùi Thanh Vũ.