Cụ Bà Maria Phạm Thị Ràng

 
Thân mẫu của bạn Vũ Thị Kim Thanh (Q-75)

thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

 

 

 

 

Thành Kính Phân Ưu 2021

 

Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

Gia Đình Kỹ Thuật

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

 

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Thật đau buồn khi báo tin.
Thân mẫu của Bạn Vu Thi Kim Thanh (Q75).
Cụ Bà Maria Phạm Thị Ràng.
Sinh năm: 1923.
Đă được Chúa gọi về lúc 11h30. Ngày 24/01/22.
Tại Melbourne Australia.
Hưởng Thượng Thọ: 99 tuổi.

Kính mời ACE cùng hiệp lời cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà Maria Phạm Thị Ràng sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu cùng Bạn Vũ Thi Kim Thanh và Gia Đ́nh.

Ban TTTT QVN
Kính Báo
Nhận được tin buồn, cụ bà Maria Phạm Thị Ràng, thân mẫu của bạn Vũ Thị Kim Thanh (Q75), vừa từ trần lúc 11 giờ 30, ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại Melbourne Australia, hưởng thượng thọ 99 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Vũ Thị Kim Thanh và tang quyến.

Xin cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Maria Phạm Thị Ràng sớm được hưởng Nhan Thiên Chúa Nhân Từ.

BCH-QGNT-2021Thành Kính Phân Ưu Cùng Bạn Vũ Thị Kim Thanh Và Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Cụ Bà Maria Về Nước Ngài.

GĐ Phạm Văn Oanh