PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Cụ Bà Từ Hồng Ngọc

Cụ Bà Bùi Thị Cậy

Cụ Bà Nguyễn Thị Năm

Cụ Bà Võ Thị Quan

Cụ Ông Nguyễn Văn Trọng

Anh Vũ Ngọc Thiết

Chị Nguyễn Ngọc Yến QGNT71

Cụ Bà Nguyễn Thị Ba

Cụ Bà Nguyễn Thị Cam

Anh Nguyễn Trung Thược QGNT71

Anh Vũ Quốc Tuấn QGNT71

Anh Henry Thanh Nguyễn

Anh Hoàng Xuân Tiến QGNT71

Anh Phạm Quang Ân

Cụ Bà Phan Thị Sáng

Cô Giám Thị Trần Thị Phùng

Đỗ Đình Bảng QGNT71

Chị Đinh Thị Tha

Cụ Bà Lương Thị Thanh

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Cúc

Thân mẫu Anh Đặng Tiến Vinh QGNT KT


Tin Buồn

Chúng tôi vừa nhận được tin mẹ Maria Nguyễn Thị Cúc,mẹ anh Đặng Tiến Vinh QKT vừa qua đời tại Phương Lâm - Đồng Nai
Cầu cho linh hồn Maria được sớm về bên Chúa.
TTTT/QVN
Ps: Thông tin về tang lễ sẽ được cập nhật sau.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU , XIN CHIA BUON CÙNG GIA Đ̀NH ANH ĐẶNG TIẾN DŨNG
lamnhung


Thành Kính chia buồn cùng A.Đặng Tiến Vinh và Tang Quyến.
Cầu cho Mẹ,LH MARIA được sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa.
Nguyen Tri Phuong


Thành kính chia buồn cùng GD anh
Đặng Tiến Vinh.
Cầu nguyện linh hồn Cụ Nguyễn Thị Cúc văng sang miền tịnh độ.
NL