Vũ Quốc Tuấn QGNT71

Pháp danh Quảng Hoàng

 

 

 


Được tin từ gia đ́nh:
-Bạn Vũ Quốc Tuấn (người bạn cùng ngồi chung bàn với tôi lớp 12B1)
-Đă từ trần sáng nay lúc 12:43 AM, ngày 05/29/2018 tại Valley Medical Center (Bascom hospital), sau thời gian ngắn bị bệnh.
-Vũ Quốc Tuấn có anh Hai là cựu GS trường Kỹ Thuật QGNT. Chị ba là c. Vũ Thiên Kim, em là Vũ Quốc Minh, Vũ Thiên Huơng,...... đều là cựu học sinh trường Trung Học QGNT Sài G̣n
-Có tin về tang lễ, tôi sẽ báo đến ace
-Cầu xin huơng linh bạn Vũ Quốc Tuấn tiêu diêu miền cực lạc
-Thành kính Phân Ưu
P.M.Đốc

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

Anh Nguyễn Trung Thược QGNT71

Anh Vũ Quốc Tuấn QGNT71

Anh Henry Thanh Nguyễn

Anh Hoàng Xuân Tiến QGNT71

Anh Phạm Quang Ân

Cụ Bà Phan Thị Sáng

Cô Giám Thị Trần Thị Phùng

Đỗ Đình Bảng QGNT71

Cụ Bà Lương Thị Thanh

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

 Tin đến thật bất ngờ ...Mng khg biết nói ǵ hơn là thành thật chia buồn cùng Thiên Kim và gia đ́nh. Xin nguyện cầu hương linh anh Vũ Quốc Tuấn sớm về cơi niết bàn
Mnguyet LeThành Kính Phân Ưu.
Xin chia buồn cùng chị Thiên Kim , anh Quốc Minh, Thiên Hương và tang quyến.
Như Huỳnh..


Xin chia buồn cùng Thiên Kim và tang quyến . Nguyện cầu cho hương linh anh Vũ Quốc Tuấn sớm an nghỉ nơi cơi Vĩnh hằng .
Dtm


Tha`nh ki'nh chia buo^`n cu`ng chi. Thie^n Kim, Thie^n Hu*o*ng va` gia quye^'n.
Nguye^.n ca^`u hu*o*ng linh anh Vu~ Quo^'c Tua^'n so*'m ye^n nghi? no*I mie^`n cu*.c la.c.
KimOanh-K Diep

Thành kính chia buồn cùng chị Thiên Kim và tang quyến.
GĐ Mai Viết Khánh

Thành kính chia buồn cùng Thiên Kim và gia đ́nh
Gia đ́nh Phú Châu

Thanh kinh phan you cung chi Thien Kim va Gia dinh .Cau xin anh Vu Tuan an nghi noi mien Cuc lac
Cuc Tran Q75


Xin chia buon Cung chi Thien Kim va gia quyen
Cau Xin cho Anh Vu Quoc Tuan som rieu dieu Noi mien cuc lac
TaiTran75
Khanh phuong Vu


Xin chia buon cung chi Thien Kim va gia dinh.
TTrang