Ông Nguyễn Văn Đậu

Phu Quân Cựu Giáo Sư Lưu Thị Thơ


thanhkinhphanuu3.jpg

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

Bà Nguyễn Văn Ly

Bà Nguyễn Thị Ý

Bà Lê Thị Lượm

Bà Phan Mùi

Thầy Nguyễn Hàn Tý

 

 

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ

 

 

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME

 

THÔNG BÁO
Chúng tôi vừa nhận được tin
ông Nguyễn Văn Đậu, pháp danh Nguyên Trường là phu quân của cô Lưu Thị Thơ, giáo sư Việt Văn trường QGNT vừa qua đời
Xin được chia buồn đến cô, cầu cho ông Nguyên Trường sớm được về đất Phật.
TTTT/QVNTHÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
Hs Lâm Nhung


THANH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
Học tṛ Lê Khánh Ḥa


Thành Kính Phân Ưu cùng Cô Lưu Thị Thơ và Tang Quyến. Cầu Hương Linh Thầy được siêu thoát.
Ng Tri Phương