Cháu Lê Uyên Thụy

Cháu nội của anh Lê Văn Vĩnh QGNT70

 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

 

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

- Bích-Yến xin chân thành buồn cùng anh chị Vĩnh va tang quyến. Cầu xin hương linh của Dieu Thu sớm vang sanh về miền Cực Lạc.

 

- Nhận được tin buồn, cháu nội của anh Lê Văn Vĩnh (Q70), cháu Lê Uyên Thụy pháp danh Diệu Thu, đã từ trần vào lúc 06 giờ 09, ngày 01 tháng 01 năm 2023, tại California, USA, hưởng dương 18 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng anh chị Lê Văn Vĩnh và tang quyến.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cháu Diệu Thu-Lê Uyên Thụy sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng.

BCH-QGNT-2021

 

 

- Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Anh Vĩnh Nguyện Xin Hương Linh Cháu Diệu Thu Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.

GĐ Phạm Văn Oanh

 

 

 


 

h P