Văn Học Ngḥ Thụt

do Phạm Du và Hạ Mi ( Chu Thu QGNT75 thực hịn )

G̀m mười tám chương trình, m̃i chương trình dài khoảng 20 phút

và có ba hay b́n bài nhạc hay, chọn lọc cho từng chủ đ̀.

Xin CLICK v link đ̉ nghe.

 

Ngũ Tḥp Tri Thin Ṃnh

Đoạn Rời Cho Ṃt Tình Yu

Mảnh Đ́t

ng Đ̀

Còn Nguyn Ñi Ng̣m Ngùi

L̃i Tại Ai

Ćm Vòng Hà Ṇi

Hoa Phù Dung

Qu Mẹ

Tản Mạn V̀ Nguỹn Bính

Tì̀nh Ca Mùa Thu

Mùa Thu Trong Thi Ca

Ṃt Bng H̀ng Cho Cha

Má Ơi !!!!

Chín Tranh và Thi Ca

Chuỵn Phím Cu Cá

Nhn Ṿt Nữ Của Ti

Ti Trở Thành Người Ṇi Trợ Đảm Đang Như Th́ Nào ?

 

 
 

Trang Nhà quocgianghiatu.com

Show Nhạc Eagles 2014

Paul McCartney và Tour "Out There" 2014

Don McLean v Judy Collins 2014

SHOW NHẠC ANDRE RIEU 2010

Văn Ngḥ Thính Phòng "Đm Tĩnh Lặng"

Nhạc Ḥi Tú Minh - 25 Năm Tình Nhn- March 15

Live Show 30 Năm Tr̀n Quảng Nam

Đại Nhạc Ḥi Hè Arena Kỳ 11