QGNT Vinh Danh Mẹ - Báo Cali Today

Thư Cám Ơn

Chương Trình ĐHQGNT Vinh Danh Mẹ

Tường Trình ĐH QGNT Vinh Danh Mẹ

Đại Ḥi Vinh Danh Mẹ - Cảm Nghĩ

Hình Ảnh Đại Ḥi QGNT Vinh Danh Mẹ - Ph̀n 1

Hình Ảnh Tịc Lin Hoan QGNT Vinh Danh Mẹ - Ph̀n 2

Ḿt B́ Sớm, Nn Yu Mẹ Ngàn L̀n Hơn - Tạp Ghi

Hình Ảnh Bủi Ḥi Ng̣ T́i Thứ Sáu

 

Chương Trình Chủn Bị Đại Ḥi QGNT Vinh Danh Mẹ

Sinh Hoạt Thăm Víng Các Bà Mẹ QGNT

Trang Văn Thơ Cho Mẹ

Mẹ Là Ai ?

 

 

Mẹ ơi con vẫn biết
Hạnh phc nhất trn đời
L những ai cn Mẹ
Nhưng lm sao con biết
Cn Mẹ đến bao giờ
.
Mẹ ơi con vẫn biết
Tim Mẹ đập v con
Nhưng tim con lỗi nhịp
Lại thổn thức v ai
.
Mẹ ơi con vẫn biết
Mẹ gi như chuối chn cy
Nhn mẹ ngy ho hắt
Thấy mắt mnh cay cay...
.
Trịnh Thị Hong Thu