Trang Hình Ảnh 2 : Nữ sinh QGNT trong sân Viện Giáo Dục QGNT

Trang Hình Ảnh 1 : Cựu giáo sư QGNT du ngoạn Đà lạt, Vũng tàu.

Class Photos 1 : Hì̀nh chụp chung từng lớp cùng giáo sư hướng dẫn.

Trang Hình Ảnh 5 : Các sinh hoạt tại sân đá banh

Trang Hình Ảnh 6 : Đoàn Văn Nghệ Nữ Sinh QGNT

Trang Hình Ảnh 7 : Các Ban Đại Diện Học Sinh QGNT các niên khóa.

Class Photos 2 : Hì̀nh chụp chung từng lớp cùng giáo sư hướng dẫn.

 

Ban Đại Diện Niên Khóa 1968 - 1969

Đại Diện Nam : Nguyễn văn Khanh 1A Phó: Mai An Toàn 2B2
Đại Diện Nữ: Nguyễn Thị Chai 1A Phó: Chung Yến Nhi 1A
Ban Trật Tự Khánh Tiết: Nguyễn Văn Nghiệp 2B2 Nguyễn Thị Nhuận 1A
Ban Học Tập Báo Chí : Phan Nhật Tân 2A2 Nguyễn Thị Ngự 1A
Ban Xã Hội: Phạm Văn Bộ 1B Trần Ngọc Minh Châu 2B2
Ban Văn Nghệ: Mai Đức Phú 1A
Ban Thể Thao: Tăng A Nhì 2B2 Phạm thị Lý 1A 2

 

Ban Đại Diện Niên Khóa 1969 - 1970

Phạm ngọc Trường Q71 - Nguyễn thị Lan Q70
Trần đức Nghiã Q71 - Võ thị Trinh Q70
Trần Ngọc Lâm Q70 - Lê thị bạchTuyết Q70
Thái văn Hoàng Q70 - Nguyễn thị Thuật Q71
Đinh văn Thám Q71 - Kiều thị Sơn Q71
Nguyễn văn Nghi Q71 - Nguyễn ( hay Trần ) thị ngọc Châu Q72
Nguyễn văn Tuynh Q71 - Ngô ngọc Dung Q71
Nguyễn anh Dũng Q71 - Nguyễn thị Lệ Q71
.....................Phương Q71
*** còn thiếu khoảng 3 người vì Ban Đại diện gồm có Ban Văn nghệ , Học tập , Xã hội , Sinh hoạt học đường . Mỗi ban gồm 2 nam và 2 nữ .

 

Ban Đại Diện Niên Khóa 1970 - 1971

Đại diện Nam Sinh: Dam van Tuan 12B1 Nguyen Thang Long 12B1
Đại diện Nữ Sinh: Le Quang My Ngoc 11B2 Le Thi Thuy Tien 11A2
Tong Thu Ky : Tran Duc Nghia 12A2 Nguyen Ngoc Yen 12A1
Khoi Hoc Tap : Phan Si Tuan 12B1 Nguyen Minh Phuong 12A1
Khoi Trat Tu : Nguyen Trung Thuoc 12B1 Dao thi Luong 11A2
Khoi The Thao : Bui Thai Lan 12B1 Nguyen Thi Huyen Nga 10 A3
Khoi Xa Hoi : Bui Manh Hoanh 12B1 Kieu Thi Son 12A1
Khoi Van Nghe : Do Manh Chu 12B2 Nguyen Thi Thuan Chau 10A3 Ngo ngoc Dung 12A1
Khoi Bao chi : Hoang Van Son 12B1 Nguyen Thi Le 12B2
Khoi Sinh Hoat thanh nien : Nguyen van Tuynh Pham trung Thanh

Ban Đại Diện Niên Khóa 1971 - 1972

Đại diện Nam sinh : Phạm Văn Đức, Q73 - Trần Dũng Tiến, Q73.
Đại Diện Nữ sinh : Đào Thị Lương, Q72 - Ngô Ngọc Bằng, Q72
Tổng Thư Ký: Nguyễn Hoàng, Q73
Ban Văn Nghệ : Trần Quảng Nam, Q73 - Ng~ Thị Thuận Châu, Q73
Ban Báo Chí : Nguyễn Quang Nghinh, Q73 - Ng~ Thị Ngọc Dung, Q73
Ban Thể Thao :Mai Cao Tăng Q73 - Ng~ Thị Kim Khánh, Q73
Ban Trật Tự : Phạm Văn Việt, Q72 - Dương thị Quý, Q72
Ban Xã Hội : Bùi Thanh Vũ, Q73 - Phạm Thị Oanh, Q72
Ban Học Tập :Phạm Trung Thành, Q73 - Ng~ Thị Kim Phượng, Q73
Ban Sinh hoạt học đường : Phạm Văn Đệ Q72

Ban Đại Diện Niên Khóa 1972 - 1973

Đại diện nam sinh:
Chủ Tịch: Nguyễn Trung Vinh
Phó Chủ tịch: Nguyễn Tri Phương
Tổng Thư ký: Đỗ Ngọc Vinh
TKTrTu: Mai Cao Tăng
TKVN: Võ Thanh Long
TKBC: Nguyễn Mạnh Hà
TKTT: Nguyễn Đức Dũng
TTHT: Phan Khắc Thành
TKXH: Hoàng Bình Hải

Đại diện Nữ Sinh:
Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Thanh
Phó chủ tịch: Lương Thị Điều
Tổng Thơ Ký: Hoàng Thị Đông
TKTrTu: Nguyễn Thị Kim Xuân
TKVN: Nguyễn Thị Kim Cúc
TKBC: Nguyễn Thị Mai Liên
TKTT: Nguyễn Thị Kim Khánh
TKHT: Nguyễn Thị Mai Phương
TKXH: Nguyễn Thị Oanh

Ban Đại Diện Niên Khóa 1973 - 1974

Đại diện Nam Nữ Sinh: Nguyễn tri Phương - Nguyễn Xuân Hùng | Đinh thị Hạnh - Nguyễn thị Ngọc Yến
Tổng - Phó Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ: Đoàn Ngọc Long - Mai thị Bích Thủy

Khối Trật Tự - Khánh Tiết: Hà Hồng Hải - Trần thị Kim
Khối Thể Thao : Nguyễn Xuân Hùng - Nguyễn thị Thanh Hà
Khối Xã Hội : Lê Trọng Điểm - Phạm Kim Hoàng
Khối Học Tập và Du Khảo: Phạm Ngọc Hưởng - Nguyễn thị Hạnh
Khối Văn Nghệ: Đặng Phi Long - Nguyễn thị Vinh
KHối Báo Chí: Hoàng văn Nam - Nguyễn thị Anh Anh
Khối Sinh Hoạt Thanh Niên: Nguyễn Mạnh Hùng - Đào thị Dỹ

Ban Đại Diện Niên Khóa 1974 - 1975

Đại Diện Trưởng nam sinh: : TRẦN ĐỨC HIỆP
Đại Diện Trưởng nữ sinh : ĐINH THỊ THI
Đại Diện Phó Nam sinh : LÊ TRỌNG ĐIỂM
Đại Diện Phó Nữ sinh : NGUYỄN THỊ KIM THANH
Tổng thư ký : NGUYỄN TRUNG QUANG - BÙI TUYẾT MAI
Trưởng khối Báo chí: : LÊ XUÂN SƠN - NGUYỄN THỊ HẠNH
Trưởng khối TT : ĐINH VĂN DŨNG - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẬU
Trưởng khối Xã hội: NGUYỄN VĂN HẢI - LÊ THỊ KIM LIÊN
Trưởng khối Trật tự & Khánh tiết: VŨ VĂN VƯƠNG - BÙI THỊ GIÁO
Trưởng khối sinh hoạt: PHẠM VĂN THIỆN - VŨ THỊ KIM THANH
Trưởng khối Học tập & Du khảo: NGUYỄN THÀNH CÔNG - NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
Trưởng khối VĂn nghệ: NGUYỄN VĂN MINH - ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC

Ban Đại Diện Học Sinh Trường Kỹ Thuật QGNT Saigon Niên Khóa 1971 - 1972

-Truởng Ban Đại Diện : Hoàng Phan Cư
-Phó Truởng Ban : Đào Gia Ất
-Tổng Thư Ký : Lê Viết Yên
-Thủ Quỹ: Trần Thị Kim

Các Truởng Phó Tiểu Ban:
Ban Thanh Niên : Nguyễn Duy Cao- Đinh Hữu Vị
Ban xã Hội : Trần Thị Ánh Hoa - Phan Quý Toàn
Ban Học Tập Kỷ Luật: Huỳnh Khuơng Trung - Nguyễn Trọng Tuyên
Ban Ngoại Giao liên Lạc : Bùi Văn Chu - Lê Anh Quân